Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Globus jako model ziemi

Globus jako model ziemi

Globus to model Ziemi w ogromnym pomniejszeniu. Na globusie powierzchnia Ziemi jest odtworzona dokładnie, czyli tak narysowana, że zarysy lądów i oceanów znajdują się w tych samych miejscach co na kuli ziemskiej i ich wzajemne położenie jest takie samo jak w rzeczywistości. Wszystkie wymiary są jednakowo zmniejszone, czyli przedstawione w skali.

Na globusie i na mapach zaznaczone są południki i równoleżniki, które służą do orientowania się na kuli ziemskiej.

Model Ziemi

Cechy
Południki Równoleżniki
Południki Równoleżniki
 • mają kształt półokręgów,
 • zbiegają się na biegunach: północnym i południowym,
 • wszystkie mają tę samą długość,
 • południk zerowy i południk 180° dzielą Ziemię na półkulę wschodnią i zachodnią.
 • mają kształt współśrodkowych okręgów,
 • ich długość jest różna,
 • im bliżej biegunów, tym są krótsze,
 • najdłuższym równoleżnikiem jest równik,
 • równik dzieli Ziemię na półkulę północną i południową.
Półkula zachodnia, półkula wschodnia Półkula północna, półkula południowa

Narysowane na globusie równoleżniki i południki przecinają się pod kątem prostym (90°) i tworzą siatkę geograficzną.

Zapamiętaj!

Siatka geograficzna to układ południków i równoleżników na Ziemi. Obraz Ziemi na płaszczyźnie nigdy nie jest wierny, ale przybliżony.

Zapamiętaj!

Przedstawienie siatki równoleżników i południków na płaskiej powierzchni nazywamy siatką kartograficzną.

Siatki kartograficzne są różne, lecz rozmieszczenie lądów i mórz musi być na nich zgodne z rozmieszczeniem ich na kuli ziemskiej. Siatkę kartograficzną uzyskuje się, przenosząc siatkę geograficzną na płaszczyznę. Zniekształceniom ulegają wtedy linie południków, równoleżników i kąty, co pociąga za sobą zmiany odległości i powierzchni. Największe zniekształcenia występują na mapach przedstawiających całą kulę ziemską. Im mapa jest w większej skali i przedstawia mniejszy obszar, tym zniekształcenia są mniejsze.

Na wszystkich mapach południki i równoleżniki wskazują te same kierunki, co na globusie.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Globus jako model ziemi

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 1. Układ Słoneczny
 2. Budowa Układu Słonecznego
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.