Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Współrzędne geograficzne

Współrzędne geograficzne

Konkretne położenie jakiegoś punktu na Ziemi pomagają określić krzyżujące się pod kątem prostym linie, tj. miejscowy południk i miejscowy równoleżnik geograficzny.

Miejscowy południk geograficzny to linia przechodząca przez obserwatora, biegnąca po powierzchni Ziemi i wyznaczająca kierunek północny oraz południowy.

Miejscowy równoleżnik geograficzny to linia przechodząca przez obserwatora, biegnąca po powierzchni Ziemi i wyznaczająca kierunek wschodni oraz zachodni.

Położenie na kuli ziemskiej można określić za pomocą współrzędnych geograficznych.

Zapamiętaj!

Współrzędne geograficzne to szerokość i długość geograficzna. Ich wartość podaje się w stopniach, minutach i sekundach.

Szerokość geograficzna to kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem ziemskim przechodzącym przez dany punkt na Ziemi:

Szerokość geograficzna. Równik. Równoleżnik.

Wyróżnia się szerokość geograficzną północną i południową:

Szerokość geograficzna północna, szerokość geograficzna południowa. Półkula północna, półkula południowa. Równik.

- wszystkie miejsca leżące na półkuli północnej mają szerokość geograficzną północną, a leżące na półkuli południowej mają szerokość geograficzną południową;

- szerokość geograficzną określa się za pomocą wartości równoleżników, ich wartość wzrasta od równika w kierunku biegunów;

- szerokość geograficzna każdego punktu leżącego na równiku wynosi 0°,

- najdalej od równika leżą bieguny: północny i południowy, ich szerokość geograficzna wynosi 90°;

- szerokość geograficzna ma wartość od 0° do 90°.

Zapis szerokości geograficznej - przykład:

35°N - 35° szer. geogr. pn.

odczytujemy: podany punkt leży na trzydziestym piątym stopniu szerokości geograficznej północnej.

Długość geograficzna to kąt zawarty między płaszczyzną południka zerowego a płaszczyzną południka przechodzącego przez określony punkt na Ziemi:

Długość geograficzna. Południk. Południk zerowy.

Długość geograficzną mierzy się od umownie przyjętego południka zerowego, który przebiega przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich, dzielnicy Londynu.

Wszystkie miejsca znajdujące się na półkuli wschodniej mają długość geograficzną wschodnią, a wartość południków wzrasta od 0° do 180°.

Wszystkie miejsca znajdujące się na półkuli zachodniej mają długość geograficzną zachodnią, a wartość południków wzrasta od 0° do 180°:

Długość geograficzna

Zapis długości geograficznej - przykład:

45° długości geogr. wsch. -45°E

odczytujemy: podany punkt leży na 45 stopniu długości geograficznej wschodniej.

Współrzędne geograficzne pomagają wyznaczyć położenie geograficzne danego punktu na kuli ziemskiej. Są wyznaczane przez krzyżujące się w danym miejscu dwie linie — południk i równoleżnik.

Położenie punktu określamy przez dwie współrzędne: jego szerokość geograficzną (podawaną zawsze na pierwszym miejscu) i długość geograficzną.

Przykład:

współrzędne geograficzne pkt. A

15° szer. geogr. pn. i 25° dł. geogr. wsch. lub 15°N, 25°E

odczytujemy: podany punkt A leży na 15 stopniu szerokości geograficznej północnej i 25 stopniu długości geograficznej wschodniej.

Współrzędne geograficzne. Szerokość geograficzna, długość geograficzna.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 1. Układ Słoneczny
 2. Budowa Układu Słonecznego
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.