Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ruchy ziemi

Ruchy ziemi

Ziemia wykonuje dwa rodzaje ruchów:

- obrotowy,

- obiegowy.

Ruch obrotowy to ruch Ziemi wokół własnej osi. Pełny obrót Ziemi wokół własnej osi, czyli 360°, następuje w ciągu 24 godzin, w ciągu 1 godziny Ziemia obraca się o 15°, a w ciągu 4 minut o 1°.

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi:

- występowanie dnia i nocy,

- czas słoneczny miejscowy.

Kiedy obserwujemy sklepienie niebieskie, czyli kopułę nieba nad nami, wydaje się, że Słońce wędruje po niebie - jest to złudzenie, efekt ten obserwujemy dzięki ruchowi obrotowemu Ziemi.

Widoczna „wędrówka” Słońca nad horyzontem rozpoczyna się od wschodu Słońca, jej następne etapy to: górowanie, zachód. Wschód Słońca - moment, gdy środek tarczy słonecznej mija horyzont. Następnie Słońce unosi się coraz wyżej, najwyższe położenie na niebie to górowanie Słońca - południe słoneczne. Po górowaniu Słońce zmniejsza wysokość, aż do zachodu, czyli momentu, w którym środek tarczy słonecznej mija horyzont. Między jednym a drugim górowaniem mijają 24 godziny, czyli doba.

Na podstawie górowania Słońca wyznaczany jest czas miejscowy, inaczej lokalny czas słoneczny. Górowanie Słońca - południe słoneczne występuje w tym samym momencie we wszystkich miejscach położonych na tym samym południku. Na każdym południku jest inny czas miejscowy. Różnica w czasie miejscowym między wschodnią i zachodnią częścią Polski wynosi 40 min.

Czas urzędowy - czas wprowadzony na podstawie zarządzenia władz państwa, likwiduje różnice, na danym obszarze obowiązuje jeden czas. W ciągu roku wprowadza się też zmiany czasu ze względów ekonomicznych - oszczędzanie energii:

- czas letni - wschodnioeuropejski czas miejscowego południka 30° E,

- czas zimowy - środkowoeuropejski czas miejscowego południka 15° E.

Wprowadzono też międzynarodową linię zmiany daty - biegnie ona mniej więcej wzdłuż południka 180°, nie przecinając żadnych kontynentów ani wysp.

Ruch obiegowy to ruch Ziemi wokół Słońca. Ziemi krąży wokół Słońca po owalnej orbicie z prędkością ponad 100 000 km/godz. Ziemia zmienia swą odległość od Słońca w ciągu roku. Obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni i niecałe 6 godzin, z tego powodu mamy lata zwykłe, trwające 365 dni, i co 4 lata rok przestępny, trwający 366 dni - luty ma wtedy 29 dni.

Następstwem obiegowego ruchu Ziemi są różnice w oświetleniu Ziemi i pory roku.

- 22 grudnia - przesilenie zimowe, na półkuli północnej rozpoczyna się zima, a na półkuli południowej lato. Słońce jest w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca;

- 22 czerwca - przesilenie letnie, Słońce jest w zenicie nad zwrotnikiem Raka, na półkuli północnej rozpoczyna się lato, na półkuli południowej zima;

- 21 marca - równonoc wiosenna, Słońce jest w zenicie nad równikiem, dzień i noc mają po 12 godzin, na półkuli północnej rozpoczyna się astronomiczna wiosna, a na półkuli południowej jesień;

- 23 września - równonoc jesienna, Słońce jest w zenicie nad równikiem, dzień i noc maja po 12 godzin, na półkuli północnej rozpoczyna się atmosferyczna jesień, a na półkuli południowej wiosna.

Ilość ciepła dostarczana w różnych częściach Ziemi zależy od: wysokości Słońca nad horyzontem oraz od długości dnia. W związku z tym można wyróżnić strefy oświetlenia Ziemi.

Strefy oświetlenia Ziemi. Strefa podbiegunowa, koło podbiegunowe, strefa umiarkowanych szerokości, zwrotnik Koziorożca, zwrotnik Raka, równik, strefa międzyzwrotnikowa.

Strefa międzyzwrotnikowa leży między zwrotnikiem Raka i zwrotnikiem Koziorożca, Słońce wznosi się wysoko nad horyzontem, różnice między dniem i nocą są niewielkie, na równiku dzień i noc trwają po 12 godz.

Strefy umiarkowanych szerokości - są dwie, ograniczają je zwrotniki i koło podbiegunowe, w lecie jest duża ilość promieniowania słonecznego, w zimie podczas krótkiego dnia mała.

Strefy okołobiegunowe leżą wokół biegunów, w lecie dociera tam mało ciepła, a w zimie minimalne ilości.

Nierównomierne oświetlenie i nierównomierna ilość energii docierająca na Ziemię powoduje cyrkulację atmosferyczną. Wytwarzają się prądy powietrza: wstępujące - ciepłe, zstępujące - gdy powietrze ochładza się, pasaty - wiatry wiejące od stref podzwrotnikowych ku równikowi. Tworzy się strefa przeważających wiatrów zachodnich i strefa wiatrów wschodnich.

Cyrkulacja atmosferyczna, prądy morskie, odległość od mórz mają wpływ na układ stref klimatycznych na Ziemi.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 1. Układ Słoneczny
 2. Budowa Układu Słonecznego
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Ziemia w układzie słonecznym

Ciekawostki (1)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.
Jjanuszs1982 16.12.2019 10:32

Ziemia wykonuje nie dwa a trzy ruchy:
1/Obrotowy2/Obiegowy3/Odchyłowy /oś ziemi ustawiona w umownym pionie odchyla się raz klimatu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.