Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Krajobraz rolniczy

Krajobraz rolniczy

Człowiek przekształcał krajobraz naturalny, bo zaczynał budować dla siebie domy, a wokół nich powstawały pola uprawne. Ludzie szukali dla siebie dogodnego miejsca, wykorzystywali tereny nadrzeczne, w pobliżu jeziora, na polanach śródleśnych, przy istniejących szlakach handlowych. Wybierali miejsca bezpieczne, łatwe do obrony, karczowali lasy, osuszali bagna, budowali drogi, mosty, umocnienia na brzegach rzek.

Krajobraz rolniczy występuje na terenie całego kraju. Wszędzie można spotkać wsie, a wokół nich pola uprawne, łąki, sady i ogrody przydomowe. Niektóre tereny są zdominowane przez rolnictwo. Tereny rolnicze w Polsce to: Wyżyna Lubelska, Kujawy na Pojezierzu Wielkopolskim, Nizina Mazowiecka, Żuławy Wiślane, Nizina Śląska, Pojezierze Mazurskie. Rolnictwo rozwinęło się tam, gdzie są dobre gleby: czarne ziemie, mady rzeczne, czarnoziemy, rędziny. Pola uprawne poprzedzielane są miedzami i kępami drzew.

Roślinność śródpolna ma duże znaczenie:

- chroni rośliny uprawne przed wiatrem,

- ogranicza wywiewanie żyznych cząstek gleby,

- ogranicza proces niszczenia gleby,

- żyją tu owady i ptaki, naturalni wrogowie szkodników upraw rolnych.

Wieś to teren pozamiejski, mieszkańcy wsi trudnią się głównie pracą na roli. Występują tu zabudowania mieszkalne i gospodarskie, a wokół nich pola i ogrody. Przez wieś biegną drogi, wokół których zbudowane są domy, ale są też gospodarstwa oddalone, samotne wśród pól.

W Polsce występuje kilka typów wsi:

- ulicówka - domy stoją przodem do drogi, często po obu jej stronach, na tyłach znajdują się czworoboczne podwórza - zagroda z zabudowaniami gospodarczymi: oborą i stodołą, przed domami są ogródki, a z tyłu sady. Trochę dalej leżą pola uprawne i sady;

- owalnica - taka wieś mogła powstać nad jeziorem - obszarem stanowiącym dużą wolną przestrzeń w środku wsi. Na jego obrzeżach rozmieszczano gospodarstwa, niejednokrotnie jedno za drugim, zajmujące stosunkowo małą przestrzeń;

- okolnica - duży okrągły plac w środku, wokół występują domostwa, do których przylegają ułożone gwiaździście pola uprawne.

Każdą wieś otaczają użytki rolne:

- grunty orne przeznaczone pod uprawę roślin,

- plantacje np. tytoniu, chmielu, truskawek,

- sady,

- łąki i pastwiska.

Pole uprawne jest ekosystemem sztucznym, stworzonym przez człowieka. To on sadzi rośliny, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, nawozi glebę, zbiera plony, stosuje środki chemiczne, tępi chwasty i szkodniki. Występuje tu mała różnorodność organizmów. Oprócz roślin uprawnych występują też chwasty, które konkurują o światło, wodę i sole mineralne. Walkę wygrywają rośliny uprawne tylko wtedy, gdy pomaga im człowiek. Chwasty to: mak polny, chaber, kąkol, perz, gwiazdnica, lebioda, pięciornik, jaskier polny, ognicha, życica, oset, żółtlica.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Krajobraz rolniczy

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.