Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasy saskie w Polsce 1697-1763 - ingerencja państw ościennych w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej

Wojna o tron polski w latach 1733-1735i panowanie Augusta III Sasa

W czasie ostatnich lat panowania Augusta II w Polsce, wobec niechęci większości szlachty do dynastii Wettinów, ambasadorowi francuskiemu udało się zorganizować wpływowy obóz magnacko-szlachecki popierający Stanisława Leszczyńskiego jako kandydata do tronu polskiego. Po śmierci Augusta II Mocnego (luty 1733) interreksem został zwolennik Leszczyńskiego, szlachta zobowiązała się głosować w elekcji jedynie na „Piasta”. Zarówno Rosja jak i Austria poparły jako kandydata do tronu polskiego elektora saskiego Fryderyka Augusta - w zamian za udzieloną pomoc uznał austriacką sankcję pragmatyczną, obiecał Kurlandię faworytowi carycy Anny - Bironowi.

W elekcji zdecydowana większość szlachty wybrała królem polskim Stanisława Leszczyńskiego (wrzesień 1733), mniejszość pod opieką wojsk rosyjskich i saskich obwołała królem elektora saskiego Fryderyka Augusta Wettina - w styczniu 1734 r. koronował się jako August III Sas (1734-1763). Stanisław Leszczyński wycofał się do Gdańska, gdzie oczekiwał posiłków francuskich. W latach 1734-1736 toczyła się w Polsce wojna domowa - wojna o tron polski. Wojna o sukcesję polską toczyła się przede wszystkim na zachodzie Europy. W październiku 1735 r. podpisano preliminaria pokojowe w Wiedniu, ostateczny traktat pokojowy w Wiedniu został podpisany w listopadzie 1738 r. - Stanisław Leszczyński ostatecznie zrezygnował z tronu polskiego, zachowując tytuł królewski, jako rekompensatę otrzymał księstwo Lotaryngii, które po jego śmierci zostało włączone do Francji.

Za rządów Augusta II Mocnego na 18 sejmów zerwanych zostało „tylko” 10, a za panowania Augusta III do skutku doszedł jedynie sejm pacyfikacyjny. Trzynaście, czyli wszystkie pozostałe, zostały zerwane. Panowanie Augusta III to ciąg nieustannych walk między rywalizującymi obozami magnackimi.

Rzeczpospolita w czasach panowania Augusta III wobec względnego spokoju przeżywała okres rozwoju gospodarczego. Gospodarka polska zaczęła podnosić się z upadku. Szlachta zadowolona z zachowania swoich praw i względnego dobrobytu mogła mówić „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”. Okres ten jest uznawany za czas upadku państwa polskiego i paraliżu w funkcjonowaniu instytucji centralnej - sejmu.

Zapamiętaj!

W 1740 r. Stanisław Konarski założył Collegium Nobilium w Warszawie. W połowie wieku zreformowano szkolnictwo pijarskie i jezuickie.

Mimo pewnych przebłysków odrodzenia, zwłaszcza w kulturze i gospodarce, Rzeczpospolita z jej przestarzałym systemem rządów i rozpasaniem szlachty stała sięw latach panowania Augusta III pośmiewiskiem Europy. Mimo to, wśród co bardziej światłych umysłów dostrzegano konieczność przeprowadzenia niezbędnych reform w naszym kraju.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej
  • Liceum
  • Historia
  • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej
  • Liceum
  • Historia
  • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.