Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Komisja Edukacji Narodowej i reforma szkolnictwa polskiego

Komisja Edukacji Narodowej i reforma szkolnictwa polskiego

Zgodnie z założeniami ideologii oświeceniowej w 1765 r. król Stanisław August Poniatowski powołał do życia pierwszą świecką szkołę w Polsce - Szkołę Rycerską z siedzibą w Warszawie.

W celu przeprowadzenia reformy szkolnictwa sejm powołał do życia w 1773 roku Komisję Edukacji Narodowej. W skład pierwszego ministerstwa oświaty weszły wybitne osobistości życia politycznego (Andrzej Zamojski, Ignacy Potocki i inni), a także znakomici nauczyciele i pedagodzy (Grzegorz Piramowicz, Hugo Kołłątaj).

Powołano dwie Szkoły Główne: w Koronie - Akademia Krakowska i na Litwie - Akademia Wileńska. Przeprowadzono gruntowną reformę tych uczelni. W Krakowie kierownictwo reformy Szkoły Głównej objął Hugo Kołłątaj (1777-1783). Język polski stał się językiem wykładowym, ograniczono naukę i wpływy teologii, kładąc szczególny nacisk i reformę na nauki ścisłe - matematykę, fizykę i chemię. Kołłątaj dbał, by nauka w szkole miała charakter bardziej użyteczny. Mecenatem i opieką otoczono polskich naukowców, a Szkoła Główna w Krakowie po długim okresie upadku stała się ponownie żywym ośrodkiem nauki. W Wilnie reformę Szkoły Głównej Litewskiej przeprowadził były jezuita Marcin Poczobutt-Odlanicki, który podobnie jak w Krakowie położył główny nacisk na przedmioty ścisłe. Szkoły Główne kształciły kadry i przygotowywały podręczniki i programy szkolne dla szkół średnich.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.