Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Między II a III Rzeczpospolitą

Między II a III Rzeczpospolitą

O świcie 1 września 1939 r. Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadły na Polskę. 17 września na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona. Polacy przez 5 tygodni bronili się przed wojskami niemieckimi i radzieckimi. Przewaga po stronie wrogów była jednak zbyt duża, a pomoc sojuszników - Anglii i Francji - okazała się zawodna.

Po klęsce wrześniowej rozpoczęła się, trwająca 5 lat, okupacja Polski. Trwały aresztowania Polaków, egzekucje i wywożenia na teren Niemiec lub w odległe rejony Związku Radzieckiego do przymusowej, niewolniczej pracy. Były to lata terroru, cierpienia, które pochłonęły miliony ofiar.

Klęska wrześniowa nie złamała jednak woli walki narodu polskiego, który nigdy nie pogodził się z najazdem. Jeszcze w czasie trwania walk na terenach polskich, we Francji powstał nowy rząd Rzeczypospolitej, na którego czele stanął generał Władysław Sikorski. W 1940 roku, po klęsce Francji, rząd kontynuował działalność w Londynie. Rząd na emigracji utworzył polskie siły zbrojne. Polskie oddziały walczyły pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, w bitwie o Anglię i w wielu innych miejscach, wszędzie tam, gdzie toczyła się wojna.

W okupowanym kraju natomiast działało państwo podziemne. Polacy podejmowali walkę z wrogiem o wyzwolenie Polski. Powstały liczne organizacje zbrojne (m.in. Armia Krajowa - AK), które atakowały niemieckie transporty sprzętu wojennego, wykonywały wyroki na szczególnie znienawidzonych hitlerowcach. Dzięki państwu podziemnemu mogło też funkcjonować tajne szkolnictwo.

W 1941 roku zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Dotychczasowy sojusznik Stalina, Hitler, zaatakował Związek Radziecki. Ziemie polskie znalazły się w całości pod okupacją hitlerowską. Latem 1944 roku rozpoczęło się wyzwalanie ziem polskich przez Armię Czerwoną. Nie przyniosło ono jednak pełnej wolności, bo zgodnie z planami Stalina Polska miała stać się państwem całkowicie uzależnionym od ZSRR. W maju 1945 rokuzakończyła się wojna.

Polska po II wojnie światowej - województwa

Od 1952 roku, w myśl nowej konstytucji, zaczęła obowiązywać nowa nazwa państwa - Polska Rzeczpospolita Ludowa. Większość społeczeństwa nie pogodziła się z narzuconym, komunistycznym systemem władzy i upominała się o swoje prawa. Kosztowało to wiele ofiar, wielu Polaków na zawsze opuściło kraj - wyemigrowali. W Polsce przeciwnicy komunizmu stawali się ofiarami - aresztowano ich, zapadały długoletnie wyroki więzienia, a nawet kary śmierci. Z czasem Polacy masowo protestowali przeciwko totalitaryzmowi i zniewoleniu - zwłaszcza w latach 1956, 1968, 1970, 1976.

Rok 1980, data powstania „Solidarności”, rozpoczął ostatni okres walki o nową, demokratyczną Polskę. Tym razem, dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, w 1989 roku mógł się dokonać bezkrwawy przewrót i Polska dołączyła do grona państw wolnych i demokratycznych.

Zapamiętaj!

1 IX 1939 - napaść Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej

17 IX 1939 - atak Armii Czerwonej na Polskę, wkroczenie wojsk radzieckich na wschodnie tereny Rzeczypospolitej

8 V 1945 - zakończenie wojny w Europie

Władysław Sikorski - w latach 1939-1943 premier rządu emigracyjnego i Naczelny Wódz

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.