Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Rządy Piastów

Rządy Piastów

Państwo polskie powstało ponad 1000 lat temu. Wcześniej istniały na naszych ziemiach małe państwa słowiańskie. Najsilniejsze wśród nich było państwo Polan, rządzone przez książąt z dynastii Piastów. Od Polan pochodzi nazwa Polska. Stolicą tego państwa było Gniezno, gdzie mieszkał książę Mieszko I. Jest on twórcą państwa polskiego, ponieważ zjednoczył wszystkie sąsiednie plemiona. W 966 roku przyjął chrzest.

Jego syn, Bolesław Chrobry, w 1025 roku koronował się na króla Polski. Granice państwa za jego panowania zbliżone były do obecnych, a dzięki jego rządom Polska stała się silnym i dużym państwem, liczącym się w ówczesnej Europie.

Książę Bolesław Krzywousty w 1138 roku podzielił Polskę pomiędzy swoich synów. Z czasem kraj rozpadł się na wiele księstw. Był to okres rozbicia dzielnicowego. Między książętami dochodziło do walk o władzę, które bardzo osłabiały kraj. Poza tym ziemie polskie były nękane najazdami Tatarów, Prusów, Litwinów.

Dopiero po prawie 200 latach książę Władysław Łokietek zjednoczył dwie dzielnice: Małopolskę i Wielkopolskę. W 1320 roku koronował się w katedrze na Wawelu na króla zjednoczonego królestwa polskiego.

Następcą Władysława Łokietka był jego syn, Kazimierz Wielki. Za jego panowania Polska stała się znów państwem silnym i bogatym. Król przyczynił się do rozwoju gospodarczego, terytorialnego i kulturalnego kraju. Zadbał również o jego bezpieczeństwo, budując wiele zamków obronnych. Był on ostatnim władcą Polski z dynastii Piastów.

Zapamiętaj!

Nazwa naszego państwa: Polska pochodzi od nazwy słowiańskiego plemienia Polan.

Pierwsza dynastia na polskim tronie: dynastia Piastów.

Najważniejsze daty:

966 - chrzest Polski

1025 - koronacja Bolesława Chrobrego

1138 - podział Polski na dzielnice przez Bolesława Krzywoustego

1320 - koronacja Władysława Łokietka w Krakowie, w katedrze wawelskiej

1370 - śmierć Kazimierza Wielkiego

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.