Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rządy Piastów

Rządy Piastów

Państwo polskie powstało ponad 1000 lat temu. Wcześniej istniały na naszych ziemiach małe państwa słowiańskie. Najsilniejsze wśród nich było państwo Polan, rządzone przez książąt z dynastii Piastów. Od Polan pochodzi nazwa Polska. Stolicą tego państwa było Gniezno, gdzie mieszkał książę Mieszko I. Jest on twórcą państwa polskiego, ponieważ zjednoczył wszystkie sąsiednie plemiona. W 966 roku przyjął chrzest.

Jego syn, Bolesław Chrobry, w 1025 roku koronował się na króla Polski. Granice państwa za jego panowania zbliżone były do obecnych, a dzięki jego rządom Polska stała się silnym i dużym państwem, liczącym się w ówczesnej Europie.

Książę Bolesław Krzywousty w 1138 roku podzielił Polskę pomiędzy swoich synów. Z czasem kraj rozpadł się na wiele księstw. Był to okres rozbicia dzielnicowego. Między książętami dochodziło do walk o władzę, które bardzo osłabiały kraj. Poza tym ziemie polskie były nękane najazdami Tatarów, Prusów, Litwinów.

Dopiero po prawie 200 latach książę Władysław Łokietek zjednoczył dwie dzielnice: Małopolskę i Wielkopolskę. W 1320 roku koronował się w katedrze na Wawelu na króla zjednoczonego królestwa polskiego.

Następcą Władysława Łokietka był jego syn, Kazimierz Wielki. Za jego panowania Polska stała się znów państwem silnym i bogatym. Król przyczynił się do rozwoju gospodarczego, terytorialnego i kulturalnego kraju. Zadbał również o jego bezpieczeństwo, budując wiele zamków obronnych. Był on ostatnim władcą Polski z dynastii Piastów.

Zapamiętaj!

Nazwa naszego państwa: Polska pochodzi od nazwy słowiańskiego plemienia Polan.

Pierwsza dynastia na polskim tronie: dynastia Piastów.

Najważniejsze daty:

966 - chrzest Polski

1025 - koronacja Bolesława Chrobrego

1138 - podział Polski na dzielnice przez Bolesława Krzywoustego

1320 - koronacja Władysława Łokietka w Krakowie, w katedrze wawelskiej

1370 - śmierć Kazimierza Wielkiego

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.