Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów

W 1386 roku na polskim tronie, po poślubieniu królowej Jadwigi i przyjęciu chrztu, zasiadł władca Litwy, Władysław Jagiełło. Jego panowanie rozpoczyna rządy dynastii Jagiellonów.

Za panowania władców z tej dynastii (1386-1572) państwo polskie było jednym z największych i najpotężniejszych w Europie, sięgało wybrzeży Bałtyku i Morza Czarnego. Długoletnie wojny z Krzyżakami o odzyskanie Pomorza zakończyły się sukcesem i Polska miała dostęp do morza (1466). Rozwijała się gospodarka i kwitła kultura - ten okres nazwano złotym wiekiem kultury polskiej. Związek z Litwą został zacieśniony w 1569 roku unią lubelską, wtedy też państwo przyjęło nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 roku

Po śmierci ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, na tronie zasiadali władcy wybierani przez ogół szlachty na sejmach elekcyjnych, czyli zwołanych w celu wyboru króla (tzw. wolna elekcja). Zapoczątkowały one nie tylko zmiany ustrojowe, ale stały się także okazją do samowoli i wojen domowych, które osłabiały państwo. Polityka magnatów zmierzała do ograniczenia i osłabienia władzy królewskiej. Najazdy wojsk szwedzkich, tureckich i rosyjskich w XVII wieku przerodziły się w długoletnie wojny, które niszczyły kraj. Znacznie zmniejszyła się w tym czasie liczba ludności naszego państwa. Brakowało silnej władzy państwowej, skarb był pusty, wojsko nieliczne.

Państwo polskie zaczęło tracić niepodległość.

Zapamiętaj!

Nowa dynastia na polskim tronie: po wygaśnięciu dynastii Piastów na tronie polskim zasiadła dynastia Jagiellonów, pierwszym władcą z tej dynastii był Władysław Jagiełło, który poślubił węgierską królewnę Jadwigę.

Rzeczpospolita Obojga Narodów: w 1569 roku Polska zawarła z Litwą unię, czyli bardzo ścisły związek; utworzyły one jedno potężne państwo, które przyjęło nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Wygaśnięcie dynastii Jagiellonów: ostatnim władcą z tej dynastii był Zygmunt August, po nim królowie byli wybierani przez szlachtę podczas sejmów elekcyjnych.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.