Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pod zaborami

Pod zaborami

Z osłabienia Polski korzystali władcy sąsiednich mocarstw: Prus, Rosji i Austrii, dążąc do całkowitego podporządkowania sobie Rzeczypospolitej. Doprowadziło to do I rozbioru Polski w 1772 roku, kiedy to władcy Rosji, Prus i Austrii zabrali część ziem należących do państwa polskiego i podzielili je między siebie.

Dziewiętnaście lat później, w 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 maja, która stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej. W wyniku zdrady i przemocy w roku 1793 nastąpił II rozbiór Polski. Polacy nie zrezygnowali jednak z walki o ocalenie zagrożonej niepodległości.

W końcu marca 1794 roku wybuchło powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Po pół roku bohaterskich walk powstanie upadło. W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski. Naród polski na 123 lata popadł w niewolę, a państwo polskie zniknęło z mapy Europy.

Walkę o wolność zapoczątkowały Legiony Polskie we Włoszech, które dowodziły światu, że Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości.

W listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie przeciwko carowi rosyjskiemu. Prawie dziesięć miesięcy trwały zmagania wojenne między powstańcami a armią carską. Mimo upadku powstania w społeczeństwie żywa była wola walki o niepodległość. Zbrojne zrywy wybuchały w latach: 1846, 1848 i wreszcie w styczniu 1863 roku. Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Walka umocniła pragnienie niepodległości i poczucie jedności narodowej Polaków we wszystkich trzech zaborach.

Poczucie jedności umacniali także twórcy krzepiącej serca literatury, muzyki, sztuki. Polacy skutecznie bronili się przed wynarodowieniem wydając polską prasę, ucząc się potajemnie języka polskiego, tworząc organizację wspomagające rozwój polskiego rolnictwa i rzemiosła.

Najważniejsze informacje:

1772 - I rozbiór Polski

1793 - II rozbiór Polski

1794 - powstanie kościuszkowskie

1795 - III rozbiór Polski

1830 - powstanie listopadowe

1863 - powstanie styczniowe

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pod zaborami

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 • Podstawowa
 • Historia
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.