Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wywiad z reżyserem filmowym

Wywiad z reżyserem filmowym

A: Dziękuję, że zgodził się pan odpowiedzieć na moje pytania, panie Image.

B: To dla mnie przyjemność.

A: Moje pierwsze pytanie brzmi tak. Skąd czerpie pan pomysły na swoje filmy?

B: Łatwo na to odpowiedzieć. Czerpię pomysły z własnych doświadczeń - z dawnych i obecnych przeżyć, z książek, które czytam, miejsc, które odwiedzam, a nawet z muzyki. Oczywiście patrzę na ludzi, słucham ludzi, których spotykam i czasem robię film o osobie, o której wiem bardzo mało. Reszta to moje dzieło.

A: A moje drugie i ostatnie pytanie jest takie: Czy zna pan całą historię, kiedy zaczyna pan kręcić film, czy wie pan dokładnie, jakie będą końcowe sceny filmu?

B: Czasem wiem, ale nie zawsze. Jeśli nie wiem, nikomu o tym nie mówię. Trudniej jest pracować, kiedy nie wie się, czego oczekiwać na końcu historii, ale to sprawia, że kręcenie jest bardziej ekscytujące. Oczywiście zawsze mam ogólny obraz tego, co chcę pokazać i powiedzieć publiczności.

A: Dziękuję bardzo za odpowiedź na moje pytania.

An interview with a film director

A: Thank you for taking my questions, Mr Image.

B: My pleasure.

A: My first question is this. Where do you get ideas for your films from?

B: That’s easy to answer. I get ideas from my own experiences - both past and present experiences, from books I read, places I visit and even music. Of course, I look at people and listen to people I meet and sometimes make a film about a person I know very little about. The rest is my creation.

A: And my second and last question is this: Do you know the whole story when you start filming, do you know exactly what the final scenes of your film will be like?

B: I sometimes do but not always. If I don’t, I don’t tell anyone. It’s more difficult to work when you don’t know what to expect at the end of the story but it makes filming more exciting. Of course, I always have a very general idea of what I want to show and tell my audience.

A: Thank you very much for answering my questions.

Słowniczek

idea - pomysł

experience - doświadczenie, przeżycie

past - (rzecz.) przeszłość, (przym.) dawny

present - obecny

even - nawet

rest - reszta

creation - dzieło

whole - cały

exactly - dokładnie

final - końcowy

always - zawsze

audience - publiczność

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wywiad z reżyserem filmowym

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.