Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wakacje

Wakacje

A: Jakie były twoje wakacje?

B: Fantastyczne.

A: Dokąd pojechałaś?

B: Najpierw pojechaliśmy na Hel. Potem zwiedziliśmy Gdańsk i Gdynię. Gdańsk jest bardzo pięknym miastem. Pogoda była bardzo ładna, ale musieliśmy jechać do Lublina, żeby odwiedzić naszych przyjaciół.

A: A jak długo będziecie w Krakowie?

B: Tylko dwa dni! Wyjeżdżamy w piątek.

A: O, tak szybko? Musicie wrócić w przyszłym roku i spędzić więcej czasu na południu Polski.

B: Tak, na pewno. Muszę już iść.

A: Dobrze. Bądźmy w kontakcie. Pa.

B: Pa.

Holidays

A: How was your holiday?

B: It was fantastic.

A: Where did you go?

B: First, we went to Hel. Then, we visited Gdańsk and Gdynia. Gdańsk is a very beautiful city. The weather was very nice but we had to go to Lublin to visit our friends there.

A: And how long are you staying in Kraków?

B: Only two days! We’re leaving on Friday.

A: Oh, so soon? You must come back next year and spend more time in southern Poland.

B: We will. I’ve got to go now.

A: O.K. Keep in touch. Bye.

B: Bye.

Słowniczek

How was ... - Jak minął ...

on Friday - w piątek

so soon - tak szybko

southern Poland - Polska południowa

I've got to ... - muszę

keep in touch - pozostać w kontakcie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wakacje

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.