Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nauka języków

Nauka języków

1.

A: Czy uczysz się jakiegoś obcego języka w szkole?

B: Tak. Uczę się angielskiego i francuskiego.

A: Oba są obowiązkowe?

B: Angielski jest jednym z przedmiotów, a francuski jest nadobowiązkowy.

A: Ile lekcji angielskiego i francuskiego masz w każdym tygodniu?

B: Mamy pięć lekcji angielskiego i dwie francuskiego.

2.

A: Czy lubisz się uczyć języków?

B: Tak, kocham to. Angielski to mój ulubiony przedmiot w szkole. A ty?

A: Och, nie. Nienawidzę. Nigdy nie mogę zapamiętać nowych słówek, a zrozumienie reguł gramatycznych to dla mnie katorga.

3.

A: Czy mówisz po francusku?

B: Nie.

A: A po niemiecku?

B: Nie, nienawidzę uczenia się języków. Poza tym jedynym językiem, którego muszę się uczyć w szkole jest angielski.

4.

A: Twój polski jest całkiem dobry. Gdzie uczyłeś się polskiego?

B: Głównie na kursach wieczorowych i z kilku kaset, które tu kupiłem.

A: Jak długo się uczyłeś?

B: Około dwóch lat. Mam nadzieję, że udoskonalę swoją umiejętność mówienia podczas pobytu tutaj.

A: Czy myślisz o regułach gramatycznych i pomyłkach, kiedy mówisz?

B: Czasem tak i to bardzo utrudnia mi porozumiewanie się.

A: Czy chcesz, żebym cię poprawiała, kiedy zrobisz błąd?

B: To by było świetnie! To lepsze niż uczyć się gramatyki samemu.

A: W porządku. Przez następne trzy godziny mówimy po polsku. Potem będziesz mógł zrobić sobie przerwę, przerzucić się na angielski i poprawiać moje błędy!

Learning languages

1.

A: Do you learn any foreign language at school?

B: Yes, I do. I learn English and French.

A: Are they both compulsory?

B: English is just one of the school subjects but French is optional.

A: How many lessons of English and French do you have each week?

B: We have five lessons of English and two of French.

2.

A: Do you like learning languages?

B: Yes, I love it. English is my favourite subject at school. Do you?

A: Oh, no. I hate it. I can never remember new vocabulary and understanding grammatical rules is hell for me.

3.

A: Can you speak French?

B: No, I can’t.

A: How about German?

B: No, I hate learning languages. Besides the only language I have to learn at school is English.

4.

A: Your Polish is quite good. Where did you learn Polish?

B: Mainly on evening courses and from a few tapes I bought here.

A: How long have you studied it?

B: About two years. I hope to improve my speaking skills while I am here.

A: When do you speak, do you think about grammar rules and mistakes?

B: Sometimes I do and that makes communication very difficult.

A: Do you want me to correct you if you make a mistake?

B: That would be great! It’s better than studying grammar on your own.

A: OK. For the next three hours we speak Polish. Then you can take a break and switch into English and correct my mistakes!

Słowniczek

foreign - zagraniczny, obcy

compulsory - obowiązkowy

school subject - przedmiot szkolny

optional - nadobowiązkowy

vocabulary - słownictwo

rule - zasada, reguła

hell - piekło

besides - poza tym

quite - całkiem

mainly - głównie

tape - kaseta

to improve - ulepszyć, poprawić

skills - umiejętności

mistake - błąd

to correct - poprawić

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.