Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pytanie o drogę

Pytanie o drogę

1.

A: Przepraszam, jak dojdę do najbliższej poczty?

B: Proszę iść prosto, a potem skręcić w prawo na skrzyżowaniu. Poczta jest za kościołem, naprzeciw banku.

A: Dziękuję bardzo.

B: Nie ma za co.

2.

A: Przepraszam, czy w pobliżu jest jakaś dobra restauracja?

B: Tak, właściwie niedaleko stąd są nawet trzy restauracje.

A: A gdzie jest najbliższa?

B: Za rogiem, koło parku. To chińska restauracja.

A: Chcielibyśmy spróbować miejscowych potraw. Czy jest taka restauracja, gdzie można je zamówić?

B: Owszem, jest. Proszę iść tą ulicą aż do świateł, a potem skręcić w drugą przecznicę po prawej stronie. Nie da się jej nie zauważyć.

A: Dziękuję bardzo.

B: Nie ma za co.

Asking the way

1.

A: Excuse me, how can I get to the nearest post office?

B: Go straight on, then turn right at the crossroads. It’s past the church, opposite the bank.

A: Thank you very much.

B: Not at all.

2.

A: Excuse me, is there a good restaurant near here?

B: Yes, in fact there are three restaurants not far from here.

A: Where is the nearest one?

B: It’s round the corner, next to a park. It’s a Chinese restaurant.

A: We’d like to try some local food. Is there a restaurant where we can order local food?

B: Yes, there is one. You must go as far as the traffic lights this road and then take the second turning on the right. You can’t miss it.

A: Thank you very much.

B: Not at all.

Słowniczek

straight on - prosto

crossroads - skrzyżowanie

opposite - naprzeciw

round the corner - za rogiem

local - lokalny, miejscowy

traffic lights - światła uliczne

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Pytanie o drogę

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.