Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przedstawiamy się

Przedstawiamy się

1.

A: Dzień dobry. Mam na imię Joanna.

B: Miło cię poznać, Joanno. Jestem Emma.

A: Dzień dobry, Emmo.

B: Usiądź, proszę. Potrzebuję twoich danych osobowych. Najpierw powiedz, co robisz w Londynie.

A: Uczę się angielskiego. Jestem tu w ramach wymiany uczniów.

B: To interesujące. A skąd pochodzisz?

A: Z Polski.

B: Aha. Jak się nazywasz?

A: Podróżnik.

B: Czy możesz to przeliterować?

A: Oczywiście. P-O-D-R-O-Z-N-I-K.

B: Dziękuję. Jaki jest twój adres?

A: 48 Park Street, London WE 7.

2.

A: Dzień dobry. My się chyba nie znamy.

B: Zgadza się. Jestem Ola, kuzynka Nicka z Polski.

A: Cześć. Mam na imię Jack. Jestem współlokatorem Nicka.

B: A, tak. Nick mówił mi o tobie. Ładne mieszkanie.

A: Dziękuję. Olu, chodź ze mną, przedstawię cię kilku przyjaciołom.

B: Dobrze.

A: Cześć, Sam. Znasz Olę, kuzynkę Nicka?

C: Tak, spotkaliśmy się u Nicka w New Forest w miniony weekend. Cześć, Olu!

A: Dobrze, wobec tego poznaj Simona, kolegę z Kanady. Simon, poznałeś już Olę?

D: Tak, spotkaliśmy się na lotnisku. Ty na pewno jesteś tą dziewczyną, która zapytała mnie, jak dojechać do South Kensington.

B: Tak, zgadza się. Przypominam sobie. Miło cię znów widzieć, Simon.

A: Dobrze, a czy jest tu ktoś, kogo jeszcze nie poznałaś?

B: Mam nadzieję, że tak.

Introducing yourself

1.

A: Good morning. My name’s Joanna.

B: Pleased to meet you, Joanna. I’m Emma.

A: How do you do, Emma.

B: Take a seat, please. I need some personal detail about you. So, first... What are you doing in London?

A: I’m learning English. I’m an exchange student.

B: That’s interesting. And where are you from?

A: Poland.

B: Oh, I see. What’s your surname, Joanna?

A: Podróżnik.

B: Could you spell it, please?

A: Yes, of course. That’s P-O-D-R-O-Z-N-I-K.

B: Thank you. And what’s your address?

A: 48 Park Street, London WE 7.

2.

A: Hello. I don’t think we met.

B: No, we haven’t. I’m Ola, Nick’s cousin from Poland.

A: Hi. My name is Jack. I’m Nick’s flatmate.

B: Ah, yes. Nick told me about you. Nice flat.

A: Thanks. Ola, come with me and I’ll introduce you to a few friends.

B: OK.

A: Hi, Sam. Do you know Ola, Nick’s cousin?

C: Yes, we met at Nick’s place in New Forest last weekend. Hi, Ola!

A: OK. In that case, meet Simon, a friend from Canada. Simon, have you met Ola?

D: Yes, we met at the airport. You must be that girl who asked me how to get to South Kensington.

B: Yes, that’s right. I remember now. Nice to see you again, Simon.

A: Now, is there anyone you haven’t met yet?

B: I hope so.

Słowniczek

to introduce - przedstawić

pleased - zadowolony

personal detail - dane osobowe

exchange - wymiana

flatmate - współlokator

how to get to... - jak dojechać do...

anyone - ktoś, ktokolwiek

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przedstawiamy się

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.