Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czas wolny

Czas wolny

A: Sara, Betty i ja idziemy dziś wieczór do kina. Chcesz z nami pójść?

B: Chciałabym, ale nie mogę.

A: Dlaczego? Co się dzieje?

B: Obawiam się, że muszę pilnować siostry. Moi rodzice dziś wychodzą.

A: Aha. Rozumiem. Może innym razem.

B: Dziękuję, że zadzwoniłaś. Bawcie się dobrze.

A: Na pewno. Pa.

B: Pa.

Free time

A: Sara, Betty and I are going to the cinema tonight. Would you like to go with us?

B: I’d love to but I can’t.

A: Why? What’s the matter?

B: I’m afraid I have to watch my little sister. My parents are going out tonight.

A: Oh, I see. Another time, perhaps.

B: Thanks for calling. Have a nice time.

A: We will. Bye.

B: Bye.

Słowniczek

tonight - dziś wieczór

watch - pilnować

go out - wyjść

perhaps - może

Czas wolny (2)

A: Nudzę się.

B: Chodźmy do kina.

A: Dobrze. Do zobaczenia na miejscu o 17.30.

B: Zaczekaj! Kto kupuje bilety?

Free time

A: I’m bored.

B: Let’s go to the cinema.

A: OK. See you at the cinema at 5.30 pm.

B: Wait! Who’s buying the tickets?

Słowniczek

wait - zaczekać

buy - kupować

ticket - bilet

 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czas wolny

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.