Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wywiad ze słynną pisarką

Wywiad ze słynną pisarką

A: Panno Letterman, ile godzin dziennie spędza pani na pisaniu?

B: Różnie. Może to być od trzech do dziesięciu godzin. Oczywiście to nie znaczy, że lubię pracować długo. Uważam, że najlepiej napisane jest to, co piszę szybko i nagle, bez żadnych uprzednich przygotowań - pod natchnieniem chwili.

A: Czy ma pani ulubioną porę dnia na pisanie?

B: Tak, lubię wstawać wcześnie rano, około siódmej, i zabierać się do pisania po pierwszej kawie i ciastku. Zazwyczaj pracuję do południa, mniej więcej do 12.30 - 13.00. Potem idę z psem na spacer do parku, jem lunch i często wracam do pisania na godzinę lub dłużej.

A: Co pani je, kiedy pracuje pani długo?

B: Cokolwiek, co znajdzie się pod ręką i nie jest zbyt słodkie. Owoce, kawałek twardego sera, orzechy. Wszystko, czego nie trzeba długo przygotowywać.

A: Dziękuję za odpowiedź na moje pytania. Było mi bardzo miło z panią rozmawiać.

B: Dziękuję za zaproszenie.

An interview with a famous writer

A: Miss Letterman, how many hours a day do you spend writing?

B: That varies. It can be anything between three and ten hours. Of course, that doesn’t mean that I like working long hours. I think that the best part of my writing is that which is done quickly and suddenly, without any previous planning - on the spur of the moment.

A: Do you have a favourite time of the day for writing?

B: Yes, I like to get up early in the morning, around seven and get down to writing after my first coffee and a biscuit. I don’t usually stop working until midday, around twelve thirty or one o’clock. I take my dog for a walk in the park, have lunch and often get back to writing for another hour or longer.

A: What do you eat when you write long hours?

B: Anything that comes to hand. And anything that isn’t too sweet. It can be fruit, a piece of hard cheese, nuts. Anything that doesn’t take much time to prepare.

A: Thank you for answering my questions. It was a pleasure talking to you, Miss Letterman.

B: Thank you for inviting me here.

Słowniczek

a day - dziennie

quickly - szybko

suddenly - nagle

previous - poprzedni

usually - zwykle, zazwyczaj

to prepare - przygotować

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wywiad ze słynną pisarką

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.