Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wypracowanie

Wypracowanie

1.

A: John, twoje wypracowanie nie ma proporcji.

B: Ale zrobiłem tak, jak pan radził. Poświęciłem 10 minut na jego rozplanowanie, 45 minut na pisanie, a 10 minut na przeczytanie i sprawdzenie błędów gramatycznych!

2.

A: Tato, staram się, jak mogę, żeby pisać lepsze wypracowania.

B: Nie starasz się wystarczająco, Tom.

3.

A: Andy, twoja teczka jest pusta!

B: Co?! Kto wyjął wszystkie moje wypracowania?

4.

A: W tym wypracowaniu jest pełno błędów.

B: Czy jest pan pewien, że to moje wypracowanie?

5.

A: Dlaczego wybrałeś taki długi tytuł dla swojego wypracowania?

B: Widzi pan, miałem nadzieję, że nie będzie pan musiał czytać reszty.

6.

A: Nigdy nie powinieneś pisać wypracowania nie dzieląc go na akapity. Czy rozumiesz, co mówię?

B: Tak, rozumiem. Ale temat był taki ekscytujący, że zupełnie zapomniałem o akapitach.

A composition

1.

A: John, your composition lacks proportion.

B: But I did follow your advice, sir. I spent ten minutes planning my composition, forty-five minutes writing it and ten minutes re-reading and looking out for grammatical mistakes!

2.

A: Dad, I’m doing all I can to improve my writing.

B: You’re not doing enough, Tom.

3.

A: Andy, your portfolio is empty!

B: What?! Who’s taken out all my composition papers?

4.

A: This composition is full of mistakes.

B: Are you sure it’s mine?

5.

A: Why did you choose such a long title for you composition?

B: You see, I hoped you wouldn’t have to read the rest of it.

6.

A: You should never write a composition in a single paragraph. Do you understand what I’m saying?

B: Yes, I do. But the topic was so exciting I forgot all about paragraphs.

Słowniczek

to improve - poprawić, ulepszyć

mistake - błąd

topic - temat

paragraph - akapit

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wypracowanie

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.