Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zjawiska pogodowe

Zjawiska pogodowe

1.

A: Jaka jest pogoda w Polsce?

B: Zmienna. To jest najkrótsza odpowiedź na twoje pytanie. Pogoda w moim kraju zmienia się z dnia na dzień i z roku na rok. Jest kilka odrębnych pór roku: wczesna wiosna, późna wiosna, wczesne lato, późne lato, a także babie lato, wczesna jesień, a po niej późna jesień, wczesna zima i wreszcie późna zima. Pogoda tutaj nigdy nie jest nudna, ale ja najbardziej lubię jesień. Najzimniejszymi miesiącami są styczeń i luty, a najgorętszymi lipiec i sierpień. Nie mamy w Polsce ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale cztery lata temu lato było tak deszczowe, że mieliśmy powódź! Minione lato było bardzo ciepłe i suche.

Pogoda nie jest naszym ulubionym tematem rozmów, ale codziennie słuchamy prognozy pogody i codziennie o niej rozmawiamy.

A: To wszystko brzmi bardzo interesująco. Myślę, że ty lubisz rozmawiać o pogodzie nie mniej niż ja. Dziękuję.

2.

A: Czy myslisz, że jutro będzie słonecznie?

B: Nie wiem. Posłuchajmy prognozy pogody.

3.

A: Kiedy najlepiej jest przyjechać do Polski?

B: Na początku lata.

A: Dlaczego?

B: Bo dni są długie i jest bardzo ciepło.

A: A kiedy się zaczyna lato w Polsce?

B: W czerwcu, ale najgorętszym miesiącem jest sierpień.

Weather phenomena

1.

A: What’s the weather like in Poland?

B: lt's changeable. This is the shortest answer to your question. The weather in my country changes from day to day and from year to year. There are a few distinct seasons in a year: early spring, late spring, early summer and late summer or Indian summer, early autumn followed by late autumn, early winter and finally late winter. The weather here is never boring but I like autumn best. The coldest months are January and February and the hottest months are July and August. We do not have extreme weather conditions but four years ago the summer was very rainy and we had a flood! Last summer was very hot and dry. The weather is not our favourite topic of conversation but we listen to a weather forecast every day and we talk about it every day.

A: It all sounds very interesting. I think you like talking about the weather as much as I do. Thank you.

2.

A: Do you think it will be sunny tomorrow?

B: I don't know. Let's listen to the weather forecast on the radio.

3.

A: When is the best time of year to visit Poland?

B: Early summer.

A: Why?

B: Because days are long and it is very warm.

A; And when does summer begin in Poland?

B: It begins in June but August is the hottest month.

Słowniczek

changeable - zmienny

months - miesiące

late - późny

boring - nudny

topic - temat

early - wczesny

seasons - pory roku

forecast - prognoza

to sound - brzmieć

weather - pogoda

rainy - deszczowe

conditions - warunki

flood - powódź

phenomenon, phenomena - zjawisko, zjawiska

Indian summer - babie lato

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zjawiska pogodowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.