Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy mogę zobaczyć twój dokument?

Czy mogę zobaczyć twój dokument?

A: A zatem jesteś w Londynie, ale nie jesteś z Londynu.

B: Tak.

A: Jak się nazywasz?

B: Beata.

A: Czy to twoje imię?

B: Tak.

A: A twoje nazwisko?

B: Zguba. Jestem Beata Zguba.

A: Tak. Czy mogę zobaczyć jakiś dokument?

B: Mam tylko to.

A: Co to jest?

B: To mój pamiętnik. Na końcu jest notes z adresami.

A: Dobrze. Mogę go zobaczyć?

B: Oczywiście, proszę.

A: Obawiam się, że potrzebuję twojej pomocy. Który adres jest twoim adresem w Polsce?

B: Jest tutaj.

A: A twój adres w Anglii?

B: Tutaj.

A: Dobrze. Laura i Nick Beckham. Kim są ci ludzie?

B: To moi przyjaciele w Anglii.

A: Czy tutaj jest ich numer telefonu?

B: Tak.

A: W porządku. Zadzwońmy do nich.

Can I see your ID?

A: So, you’re in London but you’re not from London?

B: That’s right.

A: What’s your name?

B: Beata.

A: Is this your first name?

B: Yes, it is.

A: And your family name?

B: Zguba. I’m Beata Zguba.

A: Right. Can I see some identification?

B: I’ve only got this.

A: What is it?

B: It’s my diary. There is a small address book at the back.

A: Good. Can I see it?

B: Sure, here you are.

A: I’m afraid I need your help with this. What’s your address in Poland?

B: It’s here.

A: And your address in England?

B: It’s right here.

A: OK. Laura and Nick Beckham. Who are these people?

B: They’re my friends in England.

A: Is this their telephone number here?

B: That’s right.

A: All right. Let’s call them now.

Słowniczek

from London - z Londynu

first name - imię

family name - nazwisko

identification - dokument

address book - notes z adresami

at the back - na końcu

here you are - proszę

these - ci

telephone number - numer telefonu

let's call - zadzwońmy

now - teraz

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czy mogę zobaczyć twój dokument?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.