Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wypadek

Wypadek

A: Jakiej jest narodowości?

B: Jest Polką.

A: Obawiam się, że potrzebujemy informacji natury medycznej. Jaką ma grupę krwi?

B: Nie wiem. Poszukajmy jej prawa jazdy. Jest tutaj.

A: Czy ma jakieś alergie?

B: Nie.

A: Czy znasz nazwisko jej rodzinnego lekarza?

B: Tak. Nazywa się Rozumski. A tutaj jest jego numer telefonu w Polsce.

A: Dobrze. Dziękuję za pomoc.

B: Nie ma za co.

An accident

A: What’s her nationality?

B: She’s Polish.

A: I’m afraid we need some medical information. What’s her blood type?

B: I don’t know. Let’s find her driver’s license. It’s here.

A: Does she have any allergies?

B: No, she doesn’t.

A: Do you know the name of her family doctor?

B: Yes I do. His name’s Rozumski. And here’s his telephone number in Poland.

A: Right. Thanks for your help.

B: Not at all.

Słowniczek

nationality - narodowość

Polish - Polka

medical - medyczny

information - informacja

blood type - grupa krwi

allergy - alergia

family doctor - lekarz rodzinny

not at all - nie ma za co

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wypadek

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.