Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wskazywanie drogi - Directions

Wskazywanie drogi - Directions

Dialog 1

A: Przepraszam, gdzie jest Zoo?

B: Proszę skręcić najpierw w prawo, a potem w lewo.

A: Dziękuję.

Dialogue 1

A: Excuse me, please. Where’s the Zoo?

B: Turn right first, then left.

A: Thank you.

Słowniczek

excuse me - przepraszam

direction - kierunek

turn right - skręcać w prawo

left - lewo

first - najpierw

 

Dialog 2

A: Przepraszam, gdzie jest Grand Hotel?

B: Przy głównej ulicy. Obok dworca kolejowego, naprzeciwko centrum handlowego.

Dialogue 2

A: Excuse me, where’s the Grand Hotel?

B: It’s in the main street. Next to the train station and opposite the shopping centre.

Słowniczek

main street - główna ulica

next to - obok

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wskazywanie drogi

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.