Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa

Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej.

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Jeżeli w trójkącie suma kwadratów dwóch boków jest równa kwadratowi trzeciego boku, to trójkąt jest prostokątny.

Wszystkie powyższe twierdzenia służą do rozwiązywania trójkątów.

Zadanie 1

Sprawdź, czy trójkąt o wierzchołkach A(1, 5), B(3, 2), C(-6, -4) jest prostokątny.

Twierdzenie Pitagorasa. W rozwiązaniu zadania skorzystamy z następującego rozumowania: jeśli po obliczeniu długości boków danego trójkąta okaże się, że kwadrat któregoś boku jest równy sumie kwadratów boków pozostałych, to zgodnie z twierdzeniem odwrotnym do tw. Pitagorasa dany trójkąt będzie prostokątny. (rysunek pełni rolę pomocniczą) Najpierw policzymy długości boków trójkąta. Po podniesieniu do kwadratu...

Odpowiedź

Trójkąt jest prostokątny (ma kąt prosty przy wierzchołku B, czyli bok AC jest przeciwprostokątną w tym trójkącie).

Zadanie 2

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości a = 5, b = 12. Znajdź długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną.

Twierdzenie Pitagorasa. Sporządzamy rysunek, kąt prosty znajduje się przy górnym wierzchołku trójkąta. Niech c oznacza przeciwprostokątną. Stosujemy wzór na pole trójkąta na dwa sposoby. Szukamy h. Wiemy, że pole dowolnego trójkąta wyraża się wzorem... Dlatego, że na trójkąt można popatrzeć tak... I wtedy a jest podstawą, b jest wysokością. Porównujemy pola, wyliczając wysokość h. Zauważamy, że wystarczy policzyć ci to zakończy zadanie. Korzystamy z tw. Pitagorasa. Podstawiamy wyliczone c do wzoru na h, co kończy rozwiązanie.

Zadanie 3

Trójkąt ABC jest prostokątny o kącie prostym C. Na przedłużeniu przeciwprostokątnej AB odmierzono odcinek BD równy przyprostokątnej BC i punkt D połączono z C. Wyznacz CD, jeśli BC = 7, AC = 24.

Twierdzenie Pitagorasa. Wykonujemy rysunek. Zaznaczamy na nim dane oraz szukany odcinek x = CD. Odcinki DE i EC pełnią rolę pomocniczą (są prostopadłe). Idea rozwiązania jest następująca. Jeśli, korzystając z tw. Pitagorasa, obliczymy AB, to przy pomocy tw. Talesa obliczymy długości odcinków DE i EC. Wówczas, ponownie z tw. Pitagorasa, obliczymy x. Korzystamy z tw. Pitagorasa zastosowanego do trójkąta ABC. Korzystamy z tw. Talesa zastosowanego do następującej sytuacji. Wstawiamy dane z zadania, biorąc pod uwagę fakt, że DA = DB + BA = 7 + 25. Wyliczamy DE. (Nie wykonujemy dalszych rachunków. Jak zobaczymy, ułatwi to rachunki w dalszym ciągu rozwiązania). Korzystamy z tw. Talesa zastosowanego do następującej sytuacji. (Z tego samego powodu co poprzednio nie wykonujemy dalszych rachunków). Korzystamy z tw. Pitagorasa zastosowanego do trójkąta CDE Podstawiamy dane wyliczone wcześniej DE, EC. Korzystamy ze wzoru...

Zadanie 4

Oblicz długości przekątnych rombu o boku długości 15, wiedząc, że stosunek długości przekątnych równa się 3:4.

Twierdzenie Pitagorasa. Romb - równoległobok o równych bokach i o przekątnych, które połowią się pod kątem prostym. x, y oznaczają szukane przekątne. Na rysunku zaznaczone są ich połowy (zgodnie z własnością przekątnych). Budujemy układ równań... Zgodnie z treścią zadania stosunek (iloraz) długości przekątnych równa się 3:4. Stosujemy tw. Pitagorasa do trójkąta ABC. Z powyższych równań powstaje układ. Z pierwszego równania wyliczamy x i wstawiamy do drugiego.

Odpowiedź

Przekątne mają długości x = 18, y = 24.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Twierdzenie Pitagorasa

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Matematyka
 • Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
 • Liceum
 • Matematyka
 • Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
 • Liceum
 • Matematyka
 • Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
 • Liceum
 • Matematyka
 • Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
 • Liceum
 • Matematyka
 • Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.