Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zapisywanie ułamków dziesiętnych (na poziomie ucznia klasy 4)

Zapisywanie ułamków dziesiętnych (na poziomie ucznia klasy 4)

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 itd. nazwano dziesiętnymi i wymyślono inny sposób ich zapisywania.

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. 1/10 = 0,1 czyt. jedna dziesiąta w obu zapisach. 1/100 = 0,01 czyt. jedna setna w obu zapisach. 1/1000 = 0,001 czyt. jedna tysięczna w obu zapisach.

Jak widzisz, w tym zapisie nie ma kreski ułamkowej.

Informację o mianowniku „zaszyfrowano” w ilości cyfr po przecinku:

jedna cyfra - mianownik 10

dwie cyfry - mianownik 100

trzy cyfry - mianownik 1000

Przykład 1

W obu zapisach czytasz tak samo:

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Trzy dziesiąte, siedem dziesiątych, dziewięć setnych, dwadzieścia pięć setnych, sześćdziesiąt trzy setne, osiem tysięcznych, trzydzieści cztery tysięczne, dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcznych

Jeśli zapisujesz liczbę mieszaną, to całości „zajmą miejsce” przed przecinkiem. Przecinek czytaj: „i”.

Przykład 2

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Jeden i cztery dziesiąte, dwa i jedenaście setnych, piętnaście i czterdzieści siedem setnych, osiem i czterysta trzydzieści dwie tysięczne, dwieście osiemdziesiąt pięć i dwanaście tysięcznych.

Zadanie 1

Zapisz liczby bez kreski ułamkowej

Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

Rozwiązanie

„Zapisać bez kreski ułamkowej” oznacza zapis w postaci dziesiętnej czyli z użyciem przecinka.

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. 27/10 to ułamek niewłaściwy, więc najpierw wyłącz całości.

Teraz bez przeszkód zapisz w postaci ułamka dziesiętnego

Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

b) Postępujesz podobnie

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Wyłączam całości. Zapisuję w postaci dziesiętnej.

Każdy ułamek dziesiętny możesz zapisać w postaci ułamka zwykłego (lub liczby mieszanej).

Przykład 3

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Pamiętaj: 0 przed przecinkiem oznacza, że nie ma całości.

Zadanie 2

Zapisz w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć

a) 0,6

b) 3,25

c) 4,005

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Ułamek 6/10 skracam przez 2, ponieważ jest to wspólny dzielnik 6 i 10. 25 i 100 dzieli się przez 25 (porównaj - zasady podzielności.

Zadanie 3

Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego ułamki zwykłe

Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

Żaden z ułamków nie ma mianownika 10, 100 ani 1000. Musisz je najpierw rozszerzyć do mianowników dziesiętnych.

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Rozszerzam przez 2. Ułamka 3/4 nie możesz rozszerzyć do mianownika 10, ponieważ 10 nie jest wielokrotnością 4 (nie dzieli się bez reszty przez 4). Następny mianownik dziesiętny to 100. Rozszerzam przez 25. Rozszerzam przez 2.

Zapis dziesiętny jest rozszerzeniem systemu pozycyjnego.

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Cyfra dziesiątek, cyfra jedności, cyfra części tysięcznych, cyfra części setnych, cyfra części dziesiętnych.

Dopisanie zer na końcu liczby nie zmienia jej wartości i jest równoznaczne z rozszerzeniem ułamka.

Przykład 4

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Ułamek 0,9 czyt. dziewieć dziesiątych; 0,90 czyt. dziewięćdziesiąt setnych; 0,900 czyt. dziewięćset tysięcznych.

Podobnie skreślenie końcowych zer nie zmienia wartości liczby i oznacza skrócenie ułamka dziesiętnego.

Przykład 5

Zapisywanie ułamków dziesiętnych. Ułamek 0,100 czyt. sto tysięcznych. 0,1 czyt. jedna dziesiąta. Ułamek 8000/10000 został skrócony przez 1000.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zapisywanie ułamków dziesiętnych

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Ułamki dziesiętne
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Ułamki dziesiętne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.