Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdania logiczne. Prawa De Morgana

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem. Twierdzenie.

Przykład

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem. Zdanie (prawdziwe): Kwadrat każdej liczby rzeczywistej jest liczbą nieujemną, możemy zapisać symbolicznie... Zaprzeczenie (fałszywe) tego zdania brzmi: Istnieje liczba rzeczywista, której kwadrat jest liczbą ujemną, możemy zapisać...

Zadanie 1

Nazwij podane zdania i oceń ich wartość logiczną.

a) Warszawa jest stolicą Polski lub Kraków jest stolicą Polski.

b) Przekątne rombu przecinają się pod kątem ostrym i dzielą się na pół.

c) Jeżeli liczba naturalna 12 jest podzielna przez 6, to jest podzielna przez 5.

d) Równoległobok jest rombem wtedy i tylko wtedy, gdy ma wszystkie boki równe.

Rozwiązanie:

Ad a)

Z uwagi na występujący w zdaniu spójnik logiczny „lub” zdanie jest alternatywą. Pierwszy człon alternatywy jest zdaniem prawdziwym, natomiast drugi jest zdaniem fałszywym. Całe zdanie jest zatem prawdziwe.

Ad b)

W zdaniu występuje spójnik logiczny „i”, zatem jest to koniunkcja. Pierwszy człon koniunkcji jest fałszywy, drugi natomiast jest prawdziwy. Koniunkcja jest fałszywa.

Ad c)

Zdanie jest implikacją z uwagi na zwrot „jeżeli, to”. Jest to implikacja fałszywa, ponieważ fałszywy jest jej następnik, czyli zdanie po słowie „to”.

Ad d)

Jest to równoważność, ponieważ występuje zwrot „wtedy i tylko wtedy”. Oba zdania składowe są prawdziwe, zatem cała równoważność jest prawdziwa.

Zadanie 2

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem. Dobierz wartość logiczną zdań p i q tak, aby zdanie... było prawdziwe.

Rozwiązanie:

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem. Dane zdanie jest koniunkcją złożoną z dwóch członów... Koniunkcja jest prawdziwa, jeśli oba człony są prawdziwe. ... jest prawdziwe, jeśli zdanie p jest fałszywe. ... jest prawdziwe, jeśli zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Oznacza to, że zdanie q może być albo prawdziwe, albo fałszywe.

Zadanie 3

Wyznacz zbiór elementów spełniających formę zdaniową:

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem.

Rozwiązanie:

W każdym z przykładów należy wyznaczyć dziedzinę podanej formy zdaniowej, następnie znaleźć rozwiązanie równania lub nierówności i sprawdzić, czy należy do dziedziny.

Zaprzeczenie zdań z kwantyfikatorem. Nie ma elementów spełniających tę formę zdaniową. Tylko -4 spełnia podaną formę zdaniową. Formę zdaniową spełniają elementy z przedziału.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zdania logiczne. Prawa De Morgana

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.