Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mapa

Mapa

Mapa przedstawia powierzchnię jakiejś krainy, państwa, kontynentu a nawet całej Ziemi.

Elementy mapy:

- tytuł - z niego dowiadujemy się, co zostało przedstawione na mapie, np. mapa polityczna Europy (na mapie przedstawiono podział Europy, czyli granice państw), mapa fizyczna Polski (ukształtowanie terenu Polski);

- legenda - tu zostały objaśnione wszystkie znaki, które są na mapie;

- skala - trzeba się nią posłużyć, aby odczytać odległości między miejscowościami;

- kierunki geograficzne - są niezbędne do zorientowania mapy, czyli takiego jej ustawienia, aby kierunki oznaczone na mapie zgadzały się z kierunkami w terenie.

Kierunki geograficzne mogą być oznaczone w różny sposób:

- na planach miast i mapach turystycznych kierunek północny N zaznaczony jest strzałką,

- na mapach szczegółowych kierunki zaznaczone są na bocznych ramkach,

- na mapach dużych obszarów kierunek płn.-płd. wskazywany jest przez linie zwane południkami,

- jeżeli nie ma specjalnych oznaczeń, przyjmuje się, że górna ramka mapy wskazuje kierunek północny a dolna - południowy.

Orientowanie mapy w terenie - ustawienie mapy tak, aby kierunki przedstawione na mapie pokrywały się z odpowiednimi kierunkami w terenie. Możemy je przeprowadzić:

- za pomocą obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu,

- za pomocą kompasu, który ustawiamy tak, aby wskazywał kierunek północny; następnie przesuwamy mapę tak, aby kierunek północny na mapie pokrywał się z kierunkiem północnym wskazywanym przez kompas.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mapa

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Nasze otoczenie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Nasze otoczenie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Nasze otoczenie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Nasze otoczenie
 1. Zmiany pór roku
 2. Pory roku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.