Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ruch

Ruch

Zarówno Ziemia, jak i wszystko co nas otacza, jest w ciągłym ruchu. My na przykład wykonujemy ruch kiedy idziemy, jedziemy na rowerze, porusza się też np. powietrze (wiatr). Aby ustalić, czy dane ciało się porusza, musimy dysponować innymi ciałami. Takie pojedyncze lub tworzące zespół ciała, które uważamy za nieruchome i względem których możemy opisać ruch, nazywamy układem odniesienia.

Ruch ciała to zmiana jego położenia względem wybranego układu odniesienia. Ruch tego samego ciała może wyglądać różnie, jeżeli obserwacja prowadzona jest względem różnych punktów odniesienia. Zjawisko takie nazywa się względnością ruchu, np.:

Względność ruchu. Osoba siedząca w przedziale jadącego pociągu 1) nie porusza się względem pociągu; 2) porusza się względem ziemi.Rodzaje ruchu: 1) jednostajny (w takim samym odstępie czasu pokonywany jest taki sam odcinek drogi; jeżeli droga jest prosta, to jest to ruch jednostajny prostoliniowy); 2) niejednostajny (odcinki takiej samej długości pokonywane są w różnych odstępach czasu).

Poruszające się ciało przebywa jakąś drogę w określonym czasie. Szybkość zmiany położenia ciała w czasie nazywa się prędkością.

Prędkość = droga/czas

Prędkość obliczamy, dzieląc drogę przebytą przez ciało przez czas, w którym ta droga została przebyta. Prędkość wyrażamy w metrach na sekundę: m/s. Stosujemy również zapis prędkości w kilometrach na godzinę km/h, np. pojazd porusza się 60 km/h, wiatr wiał z prędkością 50 m/s. Aby wprowadzić ciało w ruch, potrzebna jest działająca na nie siła.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ruch

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.