Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Utrwalanie obrazów i dźwięków

Utrwalanie obrazów i dźwięków

Słowa i obrazy zapisywane są na papierze i płótnie. Obrazy rejestrowane są też na taśmie filmowej za pomocą aparatu fotograficznego. Obrazy ruchome otrzymujemy, nagrywając je kamerą filmową. Po raz pierwszy zapisał dźwięk Thomas Edison przyrządem o nazwie fonograf. Był on zbudowany z tuby, cylindra pokrytego woskiem i rylca. Mówca mówił w kierunku tuby, rylec odbierał dźwięki i drgał, rysując rowki na wosku pokrywającym cylinder. W celu odtworzenia dźwięku obracano walec, rylec poruszał się po rowkach, co powodowało drgania jego oraz połączonej z nim membrany. Jej drgania z kolei powodowały powstawanie dźwięku.

W taki sam sposób zapisywano dźwięk na płycie gramofonowej - czarnym krążku, który odtwarzano w adapterze.

Dźwięk zapisywano też na taśmie magnetycznej. Taśma pokryta specjalną substancją ulega podczas nagrywania namagnesowaniu. Podczas odtwarzania odpowiednia głowica odczytuje dźwięki, które są wzmacniane przez głośniki.

Istnieją dwie metody zapisywania dźwięków: analogowa i cyfrowa. Zapis analogowy zachodzi w sposób ciągły - jest to tzw. magnetyczny obraz dźwięku. W mikrofonie dźwięki przetworzone są na sygnały elektryczne, a następnie przesyłany do głowicy, która magnesuje taśmę w takt dźwięków napływających z mikrofonu.

Jeżeli chcemy zamienić sygnały elektryczne na dźwięki, przesuwamy taśmę przez głowicę odtwarzającą, która odczytuje zakodowane dźwięki. Ulegają one wzmocnieniu przez głośnik. Taki sposób zapisywania i odczytywania dźwięku ma wiele wad, bo występują zakłócenia dźwięku.

Zapis cyfrowy polega na szybkich pomiarach fal dźwiękowych, sygnał dźwiękowy jest dzielony na bardzo wiele części, pomiar zapisywany jest w postaci cyfr w układzie dwójkowym.

Na taśmie są obrazy namagnetyzowane i nienamagnetyzowane (sygnał, brak sygnału, sygnał) w postaci cyfr 1 i 10. Przy odtwarzaniu zapisu urządzenie elektroniczne (np. laser) zamieniają zapisane cyfry na dźwięk, jest to powielenie oryginalnych zapisanych dźwięków.

Na płycie kompaktowej ścieżka dźwiękowa to ciąg zagłębień lub ich brak. Wprawioną w ruch płytę oświetla wiązka światła laserowego od środka płyty ku krawędziom zewnętrznym. Odbite światło zostaje przekazane na fotorezystor i przekształcone w sygnały elektryczne, które z kolei przekształcone zostają w dźwięki. Nagrywanie cyfrowe gwarantuje bardzo dobrą jakość otrzymanego nagrania dźwięku.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Zjawiska fizyczne wokół nas

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.