Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (212)

Wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Formy ukształtowania dna oceanów i mórz
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Czynniki wpływające na tworzenie się gleby
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Etapy procesu glebotwórczego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozmieszczenie stref glebowych na ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Gleby astrefowe
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rozmieszczenie oraz cechy formacji roślinnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Podział geobotaniczny świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Charakterystyczne zwierzęta poszczególnych formacji roślinnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Krainy zoogeograficzne na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Fauna mórz i oceanów
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Naturalne warunki rozwoju rolnictwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Społeczno-ekonomiczne warunki rozwoju rolnictwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rozmieszczenie upraw roślinnych na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Chów zwierząt gospodarskich na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rybołówstwo na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Główne regiony rolnicze świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Obszary nadwyżek i niedoborów żywności
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Elementy środowiska geograficznego i ich wzajemne powiązania
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata