Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 2 - grudzień

Przygotowaliśmy dla was zestawienie opracowań, testów i fiszek dopasowane do grudniowych Zdalnych Lekcji Ministerstwa Edukacji. Warto zrobić sobie powtórkę z tego materiału.

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 2 - grudzień
fot. 123RF

Liceum 

Klasa 2 (nowa podstawa) - Język polski 

Temat: Romantyzm – podsumowanie epoki

Podsumuję wiadomości o romantyzmie, wykonam zadania sprawdzające moją wiedzę.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: Wstęp do pozytywizmu

Uzyskam wiedzę na temat podstawowych pojęć pozytywizmu, jego programu oraz sztuki.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: Poezja pozytywizmu – Adam Asnyk

Zapoznam się z twórczością jednego z najwybitniejszych poetów pozytywizmu polskiego – Adama Asnyka.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Adam Asnyk - Do młodych 

Temat: Wobec antysemityzmu – nowela Marii Konopnickiej „Mendel Gdański”

Na podstawie noweli Marii Konopnickiej „Mendel Gdański” dowiem się, jaka była sytuacja Żydów na terenie Polski w epoce pozytywizmu.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Język angielski

Temat: Family

Poznam słownictwo związane z rodziną.

Przeczytaj opracowanie: Kocham moją rodzinę

Temat: Real Friendship Is and Why It Matters

Poznam słownictwo dotyczące przyjaźni. Wykonam ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

Przeczytaj opracowanie: Mój najlepszy przyjaciel

Temat: Present perfect: simple and continuous

Przypomnę sobię zasady używania czasów Present perfect simple i continuous.

Przeczytaj opracowanie: Present perfect simple

Przeczytaj opracowanie: Present perfect continuous

Historia 

Temat: Stosunki wyznaniowe w Polsce i na Litwie. Państwo bez stosów?

Dowiem się, jaka była recepcja prądów reformacyjnych w Polsce i na Litwie. Poznam relacje między poróżnionymi kościołami oraz dowiem się, jaką strategię przybrali rządzący w obliczu rozróżnienia w wierze

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Chłopi i gospodarka folwarczno-pańszczyźniana

Dowiem się, na czym polegał system folwarczno-pańszczyźniany oraz dowiem się, jakie konsekwencje społeczne i gospodarcze miał on dla Rzeczypospolitej.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Miasta i mieszczanie wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej. Z wizytą w dawnym Gdańsku

Dowiem się, jaką rolę gospodarczą. Poznam pozycję w strukturze społecznej mieszczan i ich kulturę. Podejrzę, jak wyglądało życie w jedynym z największych ośrodków miejskich dawnej Rzeczypospolitej – Gdańsku.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Geografia

Temat: Klasyfikacja i rozmieszczenie usług na świecie

Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać, jaki jest podział usług, scharakteryzuję przebieg rozwoju usług, omówię strukturę usług w Polsce oraz jej zmiany. Wskażę przykłady największych firm usługowych w naszym kraju.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Turystyka

Na tej lekcji nauczę się objaśniać, czym jest turystyka i walory turystyczne. Wyjaśnię, czym jest zagospodarowanie turystyczne oraz dlaczego niektóre obszary są odwiedzane na wielką skalę. Omówię wpływ turystyki na środowisko i przedstawię przyczyny zmian kierunków wyjazdów turystycznych Polaków.

Przeczytaj opracowanie: Turystyka na świecie

Przeczytaj opracowanie: Znaczenie turystyki dla Polski

Biologia

Temat: Układ limfatyczny

Opiszę budowę układu limfatycznego. Omówię funkcje poszczególnych elementów budowy układu limfatycznego, a także wyjaśnię rolę limfy.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Choroby układu krążenia. Profilaktyka chorób układu krążenia

Scharakteryzuję najczęstsze choroby układu krążenia wykazując, że są one w większości chorobami cywilizacyjnymi. Dokonam analizy czynników ryzyka i wykażę związek między stylem życia, a chorobami układu krążenia. Zaproponuję zasady profilaktyki chorób układu krążenia. Zrozumiem znaczenie badań diagnostycznych. Wyjaśnię pojęcia: metoda Holtera, rozrusznik serca, bypassy.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Chemia

Temat: Reakcje utleniania – redukcji: stopień utlenienia pierwiastków

Poznam definicję pojęcia „stopień utlenienia”. Dowiem się, jak określać stopień utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych. Poznam pojęcia: utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja. Dowiem się, jak obliczać stopnie utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce związku chemicznego. Nauczę się dobierać współczynniki stechiometryczne w schematach reakcji utleniania-redukcji stosując zasady bilansu elektronowego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Matematyka

Temat: Twierdzenie Pitagorasa – powtórzenie

Na tej lekcji przypomnę sobie twierdzenie Pitagorasa. Poznam twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Nauczę się wykorzystywać te twierdzenie w zadaniach.

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Temat: Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w zadaniach

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Temat: Tożsamości trygonometryczne

Poznam proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi. Przećwiczę zastosowanie tożsamości trygonometrycznych w zadaniach.

Przeczytaj opracowanie i rozwiązania przykładowych zadań

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test).

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1592993687-1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły