Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 4.06.2020

Przygotowaliśmy dla was opracowania, testy i fiszki do tematów proponowanych przez MEN na stronach Zdalnych lekcji. Codziennie w artykułach publikujemy zbiór materiałów do nauki z serwisu, które ułatwią wam naukę i powtórki. Zapraszamy!

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 4.06.2020
fot. 123RF

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 4.06.2020 - czwartek 

Klasa 4 – Przyroda 

Temat: Życie w jeziorze. Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze oraz opisywać warunki życia w jeziorze w różnych porach roku.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 4 – Matematyka

Temat: Liczby i działania – powtórzenie wiadomości. Oś liczbowa. Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu interpretacji liczb naturalnych na osi liczbowej.

Przeczytaj opracowanie: Oś liczbowa

Klasa 5 – Biologia

Temat: Poznawanie świata organizmów. Nauczę się: wymieniać źródła wiedzy biologicznej; opisywać etapy planowania obserwacji biologicznej i eksperymentu biologicznego; planować, prowadzić i dokumentować obserwację biologiczną; formułować wnioski na podstawie wyników obserwacji i doświadczeń.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 5 – Matematyka

Temat: Przykłady graniastosłupów prostych. Na tej lekcji będę się uczyć na temat graniastosłupów prostych.

Przeczytaj opracowanie: Graniastosłupy

Przeczytaj opracowanie: Objętość graniastosłupa

Przeczytaj opracowanie: Graniastosłupy - podsumowanie

Klasa 6 – Język polski

Temat: Poetyckie wyobrażenie lata w „Strofach o późnym lecie” Juliana Tuwima. Poznam i zinterpretuję wiersz „Strofy o późnym lecie” Juliana Tuwima, odnajdę środki stylistyczne oraz objaśnię ich znaczenie i funkcję w tekście.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 6 – Historia

Temat: Wiek XIX. Poznam wynalazki, które zmieniły życie ludzi.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 6 – Biologia

Temat: Mięśnie. Nauczę się: opisywać funkcje układu mięśniowego; wykazywać związek budowy mięśnia z pełnioną funkcją; wyjaśniać, na czym polega antagonizm pracy mięśni; opisywać, na czym polega współdziałanie kości, stawów, mięśni i ścięgien w funkcjonowaniu układu ruchu.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Układ ruchu

Przeczytaj opracowanie: Układ ruchu cz. 2 

Klasa 6 – Matematyka

Temat: Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiedzy. Figury płaskie i kąty. Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu figur płaskich i kątów.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 7 – Matematyka

Temat: Obliczenia procentowe. Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się, jak stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 8 – Matematyka

Temat: Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich – powtórzenie. Działania na wyrażeniach algebraicznych . Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu działań na wyrażeniach algebraicznych.

Przeczytaj opracowanie: Sumy algebraiczne

Przeczytaj opracowanie: Mnożenie sum algebraicznych 

Przeczytaj opracowanie: Mnożenie sum algebraicznych przez liczby

Przeczytaj opracowanie: Dzielenie sum algebraicznych przez liczby

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1590999125-nowe-omnibus-olimpiada-zajawka-9

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

 

Zobacz najnowsze artykuły