Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

św. Augustyn (354-430)

Filozof, teolog, biskup, święty, główny autorytet chrześcijaństwa; urodził się w Tagasta (Afryka), żył w latach 354-430 n.e. Choć wychowany przez matkę w chrześcijaństwie, był doń usposobiony niechętnie, dopiero kazania biskupa Ambrożego nawróciły go do Kościoła. Ochrzcił się w 387 roku i powrócił do Afryki, gdzie sprawował czynności kapłańskie, później został biskupem Hippony. Augustyn bronił nauki Kościoła i zwalczał herezję, zwany był nawet „młotem na heretyków”. Koleje życia Augustyna były burzliwe, mówiono, że między świętymi Kościoła nie było takiego, który byłby tak mało święty, a tak bardzo ludzki jak on.

Pisma św. Augustyna są bardzo liczne. Najważniejsze to Wyznania (Confessiones), rodzaj autobiografii, oraz wykład poglądów teologicznych O państwie bożym (De civitate Dei).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.