Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rola przemysłu w funkcjonowaniu państwa

Rola przemysłu w funkcjonowaniu państwa

Przemysł zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem zasobów przyrody w celu zaspokajania potrzeb ludzkich. Proces ten odbywa się na dużą skalę, przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych, w oparciu o podział pracy w zakładzie przemysłowym i współpracę z innymi zakładami.

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) przemysł dzieli się na:

- górnictwo i kopalnictwo;

- zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę;

- działalność produkcyjną.

W geografii przemysłu utrwalił się podział na działy, gałęzie i branże. Są to następujące działy przemysłu:

- przemysł paliwowo-energetyczny,

- przemysł metalurgiczny,

- przemysł elektromaszynowy,

- przemysł chemiczny,

- przemysł lekki,

- przemysł drzewno-papierniczy,

- przemysł mineralny,

- przemysł spożywczy,

- inne gałęzie przemysłu.

Istnieje też tradycyjny podział na przemysł ciężki i lekki oraz przemysły wysokich technologii.

Rola przemysłu w gospodarce narodowej i społeczeństwie jest ogromna. Pełni on wiele funkcji:

- wytwarza dobra materialne służące do konsumpcji i do dalszej produkcji (środki konsumpcji i środki produkcji),

- stwarza miejsca pracy,

- wpływa na poprawę bytu ludności,

- podnosi kulturę techniczną wprowadzając nowe wynalazki,

- przyspiesza procesy urbanizacyjne.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.