Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo

Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo

Podstawowymi cechami państw wysoko rozwiniętych gospodarczo są:

- Produkt Krajowy Brutto przypadający na 1 mieszkańca powyżej 10000 USD;

- dominacja usług w strukturze zatrudnienia i w tworzeniu PKB;

- wszechstronnie rozwinięta infrastruktura techniczna i usługowa;

- duża wydajność pracy;

- duży udział przemysłu wysokich technologii;

- spadająca energochłonność produkcji dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych;

- niewielki lub ujemny przyrost naturalny wywołujący procesy starzenia się społeczeństwa;

- wysoki wskaźnik urbanizacji.

Do tej grupy państw należą kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Izrael, Singapur i Korea Południowa. Bardzo wysokie wskaźniki PKB przypadające na 1 mieszkańca mają niektóre państwa naftowe (Brunei, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Nie można ich jednak zaliczyć do państw wysoko rozwiniętych ze względu na odmienną strukturę tworzenia PKB.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.