Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odporność organizmu

Problematyka przeszczepów

W sytuacji, gdy praca narządu jest nieefektywna lub całkowicie ustaje, jedynym ratunkiem dla pacjenta staje się przeszczep, czyli transplantacja zdrowego organu. Do organizmu pacjenta zostają wówczas wprowadzone komórki obcego pochodzenia. Układ immunologiczny precyzyjnie odróżnia własne antygeny od obcych, reagując i niszcząc te drugie. Dlatego zabiegi transplantacji niosą ze sobą ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Przeszczepy mogą być dokonywane:

1. W obrębie tego samego organizmu, np. przeszczep skóry u osób z ciężkimi poparzeniami. Taki przeszczep nie jest odrzucany.

2. Pomiędzy dwoma osobnikami tego samego gatunku - dotyczy większości transplantacji wykonywanych u ludzi. Im bardziej dawca i biorca mają podobne antygeny, tym większa szansa, że nie zostaną one zauważone przez układ odpornościowy i przeszczep zostanie przyjęty. Dlatego dobrze jest, gdy dawca i biorca mogą być osobami spokrewnionymi. W celu stwierdzenia podobieństwa wykonuje się badania białek zgodności tkankowej. Tylko pozytywny wynik pozwala wykonać transplantację. Dodatkowo, aby zwiększyć szansę przyjęcia przeszczepu, podaje się choremu leki obniżające odporność (tzw. leki supresorowe).

3. Pomiędzy dwoma osobnikami różnych gatunków - u ludzi ten rodzaj przeszczepów nie jest wykonywany, bywa przeprowadzany u zwierząt w celach doświadczalnych.

Perspektywy

Podstawową przyczyną, dla której transplantacja narządu jest stosowana tylko u niewielu pacjentów spośród tych, którym mogłaby ona uratować życie, jest brak odpowiedniej ilości narządów. Prace badawcze, mające na celu znalezienie sposobu ich pozyskiwania, idą w dwóch kierunkach:

1. Hodowla zwierząt transgenicznych, z tak zmienionymi antygenami, aby układ odpornościowy nie poznawał, że nie jest to ludzki narząd, a jeszcze lepiej gdyby uznał ów narząd za własny. Z natury najbardziej podobne do człowieka narządy mają świnie i to one mogłyby w przyszłości być hodowane w celu pozyskiwania narządów. Sceptycy wyrażają obawy, gdyż do końca nie wiadomo, jak ludzki organizm przyjąłby zwierzęcy narząd. Istnieje też realne niebezpieczeństwo infekcji typowo zwierzęcym wirusem, wobec którego organizm człowieka okazałby się bezsilny.

2. Klonowanie terapeutyczne, czyli klonowanie ludzkich komórek w celu wyhodowania z nich potrzebnego narządu. Technika taka byłaby całkowicie bezpieczna i, co ważne, nie istniałaby groźba odrzucenia przeszczepu. Problemem jest to, że jak dotąd jedynym realnym źródłem klonowanego organu mogą być komórki pochodzące z ludzkich zarodków, stąd metoda ta budzi u wielu osób moralny sprzeciw.

Reakcje organizmu podobne jak w przypadku przeszczepów występują podczas transfuzji krwi. Tu decydującym czynnikiem jest zgodność grup krwi, zarówno w układzie A,B,0 jak i w stosunku do czynnika Rh. Dostanie się do organizmu pacjenta erytrocytów z nieodpowiednim antygenem powoduje reakcję polegającą na zlepianiu się (aglutynacji) krwinek, prowadzącą do wstrząsu immunologicznego.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 1. Pokrycie ciała
 2. Budowa i funkcje skóry
 3. Uszkodzenia i choroby skóry

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.