Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmnażanie i rozwój

Rozmnażanie i rozwój

Rozmnażanie, inaczej reprodukcja lub prokreacja, jest czynnością życiową, w wyniku której powiększa się liczba osobników określonego gatunku. Rozmnażanie nie ma wpływu na długość życia pojedynczego osobnika, natomiast jest konieczne dla przetrwania gatunku i utrzymania ciągłości życia na Ziemi.

Rozmnażanie:

Człowiek rozmnaża się wyłącznie płciowo. Jest gatunkiem rozdzielnopłciowym (występują osobniki płci żeńskiej i męskiej), z wyraźnie zaznaczonym dymorfizmem płciowym (zewnętrznymi cechami różnicującymi osobniki obydwu płci).

Cechy różnicujące ludzi różnych płci

Kobiety Mężczyźni
I-rzędowe cechy płciowe obecność żeńskich narządów rozrodczych (jajniki, macica, pochwa) obecność męskich narządów rozrodczych (jądra, prącie)
II-rzędowe cechy płciowe kobieca sylwetka ciała, rozwój gruczołów sutkowych, grubsza niż u mężczyzn podskórna tkanka tłuszczowa, charakterystyczny dla kobiet kształt owłosienia łonowego męska sylwetka ciała, maskulinizacja (rozwinięta tkanka mięśniowa), zarost i silniejsze owłosienie ciała, charakterystyczny dla mężczyzn kształt owłosienia łonowego

Proces powstawania gamet nazywany jest gametogenezą.

Powstawanie gamet wymaga redukcji o połowę ilości chromosomów w jądrze komórkowym. Komórki ciała człowieka są diploidalne i zawierają 46 chromosomów, natomiast zarówno plemniki, jak i komórki jajowe są haploidalne i zawierają 23 chromosomy. Dzięki temu, powstały w wyniku połączenia gamet nowy organizm posiada prawidłową, diploidalną liczbę chromosomów.

Podział komórki zachodzący w trakcie powstawania gamet, w wyniku którego powstają komórki potomne o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów, nazywany jest mejozą.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
 1. Pokrycie ciała
 2. Budowa i funkcje skóry
 3. Uszkodzenia i choroby skóry

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.