Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Teoria ewolucji

Teoria ewolucji

Gatunki zamieszkujące Ziemię nie są stałymi, niezmiennymi formami życia, powstały one z różnych od nich gatunków występujących w przeszłości, na skutek powolnych zmian, czyli ewolucji.

Twórcą najpełniejszej teorii ewolucji był Karol Darwin (1809-1882), angielski przyrodnik. Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego.

Darwin w swoim dziele pt.: „O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego” przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej, że:

- gatunki charakteryzuje olbrzymia zmienność, ponieważ nie spotyka się dwóch identycznych osobników;

- organizmy mnożą się w postępie geometrycznym, mechanizmem ograniczającym nadmierną liczebność organizmów jest walka o byt;

- w walce o byt przeżywają osobniki lepiej przystosowane do środowiska;

- osobniki, które przeżyły, przekazują potomstwu korzystne cechy przystosowawcze.

Zapamiętaj!

Ewolucja jest to proces stopniowego przekształcania się i rozwoju organizmów pod wpływem zmiennych warunków środowiska, polegający na utrwalaniu się nowych, dziedzicznych cech oraz na doborze osobników lepiej przystosowanych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.