Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany ewolucyjne w świecie zwierząt

Ewolucyjny rozwój strunowców

Dużo dowodów na temat rozwoju ewolucyjnego strunowców dostarczają nam: anatomia porównawcza, embriologia oraz liczne wykopaliska i skamieniałości.

Strunowce stanowią typ o dużej różnorodności budowy. Wspólną ich cechą jest wykształcenie struny grzbietowej.

Typ Strunowce dzieli się na 3 podtypy:

- Osłonice - posiadają strunę grzbietową tylko w okresie larwalnym;

- Bezczaszkowce - posiadają chrzęstną strunę grzbietową pełniącą funkcję szkieletu osiowego;

- Kręgowce - struna grzbietowa pojawia się w rozwoju zarodkowym, a u osobników dorosłych pojawia się kręgosłup, zbudowany głównie z tkanki kostnej. Stanowi on oś ciała i ochronę dla centralnego układu nerwowego (rdzeń kręgowy).

Pierwsze kręgowce to ryby - zwierzęta żyjące w wodzie, oddychające skrzelami, pobierające tlen rozpuszczony w wodzie.

Następna gromada to płazy - zwierzęta żyjące na lądzie. Po wyjściu na ląd zwierzęta te musiały zmienić swój układ oddechowy, przystosowując go do pobierania powietrza atmosferycznego, oraz sposób poruszania się, co było związane z rozwojem kończyn i mięśni.

Warunki lądowe, a głównie wilgotność powietrza i temperatura spowodowały powstanie form lepiej przystosowanych, czyli gadów. Główną cechą, która pozwoliła tym zwierzętom na całkowite uniezależnienie się od środowiska wodnego, było powstanie błon płodowych ochraniających zarodek w jaju.

W dalszym toku ewolucji z gadów rozwinęły się ptaki i ssaki. Zwierzęta te są już stałocieplne, ta cecha pozwoliła im uniezależnić się ostatecznie od warunków środowiska. Pojawienie się stałocieplności miało związek z ewolucyjnym rozwojem serca i krążeniem krwi u kręgowców. W sercu ryb występuje tylko jeden przedsionek i jedna komora, a krew krąży w jednym obiegu. Począwszy od płazów pojawiają się dwa obiegi krwi tzn.: obieg duży i obieg mały, zwany płucnym, a co za tym idzie rozwój serca. Zwierzęta stałocieplne, ptaki i ssaki, posiadają najbardziej rozwinięte serce złożone z 2 przedsionków i 2 komór. Ssaki, jako zwierzęta stojące najwyżej w drzewie rodowym wykształciły żyworodność, jako sposób rozwoju zarodka.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.