Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany ewolucyjne w świecie roślin

Zmiany ewolucyjne w świecie roślin

Ewolucyjny rozwój plechowców

Najprostszymi i najstarszymi roślinami są glony ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Ciało glonów, zwane plechą, wykazuje różne stopnie rozwoju. Najprostsze w swojej budowie są glony jednokomórkowe, np.: chlorella, okrzemki. Następny stopień organizacji budowy to glony kolonijne, np. skrętnica. Najwyższy stopień rozwoju wykazują glony wielokomórkowe, np. morszczyn, sałata morska, krasnorosty, u których komórki tworzące ciało łączą się w zespoły i wykonują określone czynności, np. przytwierdzanie do podłoża, przewodzenie wody. Glony te posiadają także różne odmiany barwników asymilacyjnych, dlatego mogą żyć na różnych głębokościach, gdzie występuje różne oświetlenie.

Ewolucja plechowców

Grupa roślin Organizacja rozwoju
Glony: Wszystkie glony występują w wodzie lub środowisku wilgotnym.
jednokomórkowe Zbudowane z pojedynczych komórek, np.: pierwotek. Niektóre komórki, np.: u okrzemki, mogą się łączyć, tworząc kolonię.
kolonijne Komórki tworzą nitkowatą kolonię złożoną z pojedynczych jednakowych komórek, np.: skrętnica. Komórki mogą żyć samodzielnie, dając początek nowym koloniom, w procesie rozmnażania przez podział komórek.
wielokomórkowe Ciało zbudowane z wielu komórek, np.: morszczyn, podzielone na części, np.: część przytwierdzającą roślinę do podłoża, część liściokształtną. W budowie wewnętrznej komórki łączą się w zespoły i pełnią różne funkcje, np.: przewodzą wodę, asymilują.

Ewolucyjny rozwój organowców

Ewolucyjny rozwój organowców, czyli roślin posiadających wykształcone organy takie jak: korzeń, łodyga, liście.

Grupa roślin Organizacja rozwoju
Mszaki Wykazują jeszcze wiele cech roślin wodnych, np.: pobieranie wody całą powierzchnią listków, przenoszenie komórek rozrodczych przez wodę. Pojawiają się u nich również cechy charakterystyczne dla roślin lądowych, np.: tkanka wzmacniająca usztywniająca łodyżkę, rozsiewanie zarodników, gdy jest sucho.
Paprotniki Wykształciły tkanki, szczególnie okrywającą i przewodzącą. Dominuje pokolenie bezpłciowe, czyli sporofit, natomiast gametofit po zapłodnieniu zamiera.
Nagozalążkowe Posiadają bardzo dobrze rozwinięte korzenie, służące do pobierania wody z gleby. W łodydze występuje dużo elementów tkanki wzmacniającej. Sprawnie działają aparaty szparkowe regulujące parowanie wody z roślin. Wytwarzają nasiona ułatwiające rozprzestrzenianie się roślin oraz przetrwanie w niekorzystnych warunkach.
Okrytonasienne Występują u nich kwiaty o różnym sposobie zapylenia, np.: przez wiatr, owady, ptaki. Tkanka spichrzowa umożliwia magazynowanie składników pokarmowych. Mają zdolność zatrzymywania wody, np.: kaktusy. Zredukowany gametofit składa się z kilku komórek i jest odżywiany przez sporofit.

Opanowanie przez rośliny środowiska lądowego wymagało wytworzenia wielu przystosowań. Przystosowania te powstały w wyniku stopniowej ewolucji i dotyczyły budowy:

a) zewnętrznej: wytworzenie korzeni, łodyg, liści;

b) wewnętrznej: powstanie tkanek: okrywającej, przewodzącej, wzmacniającej;

c) sposobie rozmnażania: wytworzenie odpornych na wysychanie zarodników, następnie uniezależnienie się rozmnażania płciowego od wody oraz wytworzenie nasion umożliwiających lepsze rozprzestrzenianie się organizmów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.