Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany ewolucyjne w świecie zwierząt

Porównanie układu krwionośnego i oddechowego u kręgowców

Gromada Układ krwionośny (serce) Układ oddechowy
Ryby Serce jest zbudowane z jednej komory i jednego przedsionka. Występuje jeden obieg krwi. Skrzela.
Płazy Serce jest zbudowane z dwóch przedsionków i komory. W komorze miesza się krew z tlenem z krwią zawierającą CO2. Występują dwa obiegi krwi. Dorosłe płazy oddychają workowatymi płucami i przez skórę. Kijanki oddychają skrzelami.
Gady Serce jest zbudowane z dwóch przedsionków i komory, w której występuje niepełna przegroda. U krokodyli w komorze przegroda jest zupełna. Dwa obiegi krwi. Płuca gąbczaste o dużej powierzchni pofałdowania.
Ptaki Serce jest zbudowane z dwóch przedsionków i dwóch komór. Dwa obiegi krwi. Płuca utworzone są z wielu cienkościennych rureczek - rozgałęzień oskrzeli. U ptaków latających występuje 9 cienkościennych worków powietrznych umożliwiających podwójne oddychanie.
Ssaki Serce jest zbudowane z dwóch przedsionków i dwóch komór. Występują dwa obiegi krwi. Pęcherzykowate płuca o bardzo dużej powierzchni wymiany gazowej.

Zapamiętaj!

Proces ewolucji przebiega cały czas i trwa do dziś.

Procesowi ewolucji podlegają populacje, a nie pojedyncze osobniki.

Nowe osobniki powstają z form prostszych i niewyspecjalizowanych.

Proces ewolucji przebiega w kierunku lepszego przystosowania się organizmów do środowiska.

Budowa serca kręgowców. Przedsionek, komora. Ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.Schemat krążenia krwi. Ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Naczynia włosowate w skrzelach. Naczynia włosowate w płucach. Jeden obieg krwi. Naczynia włosowate w tkankach i narządach. Mały obieg krwi, duży obieg krwi.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.