Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany ewolucyjne w świecie zwierząt

Ewolucyjny rozwój zwierząt bezkręgowych

Grupa zwierząt Organizacja rozwoju
Parzydełkowce Posiadają promienistą symetrię ciała. Ciało zbudowane z dwóch warstw komórek: zewnętrznej ektodermy, wewnętrznej entodermy. Występuje układ nerwowy typu siateczkowego.
Ptałińce Dwuboczna symetria ciała, czego powodem jest wykształcenie głowy oraz podziału ciała na część brzuszną i grzbietową. W głowie zaczynają się skupiać komórki nerwowe.
Obleńce Pojawiają się układy, m.in.: pokarmowy, rozpoczynający się otworem gębowym, a kończący odbytem.
Pierścienice Ciało podzielone na segmenty (metamery). Pojawia się układ krwionośny zamknięty. Układ nerwowy jest znacznie lepiej zbudowany niż u poprzednich grup zwierząt.
Stawonogi Pojawia się szkielet zewnętrzny, jako ochrona przed czynnikami środowiska i miejsce przyczepu mięśni. Członowane odnóża umożliwiają sprawne ruchy. Koncentracja układu nerwowego, silny rozwój narządów zmysłów. Przystosowanie narządów oddechowych do oddychania tlenem atmosferycznym. Układ krwionośny otwarty, pojawia się serce.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ewolucja organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.