Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budowa cząsteczki wody

Budowa cząsteczki wody

Cząsteczka wody zbudowana jest z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru.

H2O - wzór sumaryczny. Mała dwójka za symbolem wodoru oznacza, że są dwa atomy wodoru, za symbolem tlenu nie ma małej liczby, czyli jest jeden atom tlenu.

Chemicy badając cząsteczkę wody wyznaczyli kąt pomiędzy wiązaniami. Wynosi on 105°.

Wzór strukturalny wody jest następujący (pamiętamy, że wodór jest zawsze jednowartościowy, a tlen dwuwartościowy).

Wzór strukturalny. Wodór jest jednowartościowy, dlatego tworzy jedno wiązanie (jedna kreska), a tlen jest dwuwartościowy, tworzy dwa wiązania (dwie kreski).

Tlen na ostatniej powłoce (powłoce walencyjnej) ma 6 elektronów (ponieważ leży w 16 grupie), a wodór 1 elektron (leży w 1 grupie).

Wzór elektronowy.

Tlen dąży do tego, aby tworząc wiązanie mieć osiem (oktet) elektronów na ostatniej powłoce, a wodór 2 elektrony, dlatego utworzą wspólną parę. Wspólna para elektronowa przesunięta jest w stronę pierwiastka, który ma więcej elektronów walencyjnych, czyli w tym przypadku w kierunku tlenu, możemy to zapisać:

Takie wiązanie, w którym wspólna para elektronowa jest przesunięta w kierunku jednego z atomów nazywamy wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym.

W cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.

Budowa cząsteczki wody.

Teraz gdybyśmy podzielili cząsteczkę wzdłuż narysowanej linii, okaże się, że po prawej stronie są dwa ładunki dodatnie (protony w jądrach wodoru). Po lewej stronie są dwa ładunki ujemne więcej, są to elektrony pochodzące od wodoru.

Model cząsteczki wody. Tlen ma w jądrze 8 protonów, czyli ładunków dodatnich i na powłokach 8 elektronów, czyli ładunków ujemnych. Bilans byłby zero, ale przy tlenie są jeszcze dwa elektrony, czyli ładunki ujemne pochodzące od wodoru. Wodór ma w jądrze jeden proton i na powłoce jeden elektron. W sumie ładunek atomu byłby zero, ale elektron został przyciągnięty w kierunku tlenu, zatem został tylko proton, czyli ładunek dodatni.

W sumie cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, bo ma tyle samo ładunków dodatnich (+), co i ujemnych (-), ale ładunki są nierównomiernie rozłożone.

Powstały dwa bieguny: dodatni po prawej stronie (więcej ładunków dodatnich) i ujemny po lewej stronie (więcej ładunków ujemnych).

Taką cząsteczkę, w której występują dwa bieguny nazywamy dipolem i mówimy, że ma budowę polarną.

Cząsteczka wody jest dipolem i ma budowę polarną.

Tak rysujemy cząsteczkę wody w formie dipola.

Substancje o podobnej budowie mogą się rozpuszczać. Dlatego w wodzie rozpuszczają się substancje o polarnej budowie.

Dzięki obecności biegunów dodatniego i ujemnego w cząsteczce, cząsteczki wody mają zdolność asocjacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek w większe grupy. Foremnymi układami cząsteczek są na przykład płatki śniegu.

Asocjacja cząsteczek wody.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Budowa cząsteczki wody

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.