Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Proces krystalizacji

Stężenie procentowe roztworu - zadania

Stężenie roztworu określa zawartość substancji rozpuszczonej w jednostce masy lub objętości roztworu.

Istnieje szereg sposobów wyrażania stężeń roztworów.

Jeżeli zawartość substancji w roztworze wyrażamy w procentach, to wtedy mówimy o stężeniu procentowym.

Jeżeli roztwór jest 20-procentowy, to znaczy, że w 100 gramach roztworu jest 20 gramów substancji, a reszta, czyli 80 gramów to rozpuszczalnik.

Jeżeli oznaczymy:

mw = masa rozpuszczalnika

mr = masa roztworu

ms = masa substancji rozpuszczonej

Cp = stężenie procentowe roztworu

to stężenie procentowe możemy obliczyć z proporcji

Cały roztwór to 100%. Rozpuszczona w nim substancja to x%, czyli Cp.

Wynika z tego, że aby obliczyć stężenie procentowe, musimy znać masę rozpuszczonej substancji i masę całego roztworu.

Roztwór składa się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej, zatem:

mr = ms + mw

Zadanie 1

Kucharka rozpuściła w wodzie 20 g soli i otrzymała 500 g roztworu. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

Rozwiązując zadania należy najpierw wypisać dane, czyli wiadomości, jakie możemy wyczytać z treści zadania.

W tym zadaniu

- substancją rozpuszczoną jest sól i jest jej 20 gramów, zapiszemy to: ms = 20 g

- rozpuszczalnikiem jest woda, ale nie jest podane, ile jej użyto

- roztworem jest sól rozpuszczona w wodzie i jest go 500 gramów, zapiszemy to: mr = 500 g

Szukaną wielkością, jaką mamy obliczyć jest stężenie procentowe, zapiszemy to Cp = ?

Przy rozwiązywaniu zadań można pomóc sobie rysunkiem.

Rozpuszczalnik - woda. Substancja rozpuszczana - sól. Roztwór.

Korzystamy z zależności

W miejsce liter wstawiamy liczby: masa całego roztworu czyli 500 g to 100%; masa substancji czyli 20 g to x%.

Odp.: Stężenie tego roztworu wynosi 4%.

Zadanie 2

Ile gramów wody zawiera 2% roztwór, w którym rozpuszczono 10 gramów cukru?

Dane, rozpuszczalnik - woda, substancja rozpuszczana - cukier, roztwór. Roztwór składa się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika.

Masę substancji mamy podaną, wynosi 10 g, ale nie znamy masy roztworu.

Znając stężenie procentowe i masę substancji możemy obliczyć masę roztworu z zależności:

Stężenie procentowe roztworu.

Teraz mamy już wszystkie potrzebne wielkości do obliczenia masy wody

Stężenie procentowe roztworu.

Odp.: Roztwór ten zawiera 490 gramów wody.

Zadanie 3

Do kiszenia ogórków należy przygotować 3 kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej. Oblicz, jaka ilość wody i soli jest potrzebna do przygotowania tego roztworu.

Dane, rozpuszczalnik - woda, substancja rozpuszczana - sól kuchenna, roztwór. Podstawiamy w miejsce liter liczby.

Odp.: Do przygotowania tego roztworu należy użyć 0,24 kg soli kuchennej i 2,76 kg wody.

Zadanie 4

Do tak przygotowanego roztworu (jak w poprzednim zadaniu) kucharka dolała 1 litr wody. Jakie będzie stężenie roztworu? 1 litr wody waży 1 kg.

Dane:

Cp = 8%

ms = 0,24 kg

mw = 2,76 kg

Roztwór I przed dolaniem wody; roztwór II po dolaniu wody. Masa dolanej wody.

Odp.: Po dolaniu wody stężenie roztworu wynosi 6%.

Zadanie 5

Ile gramów wody trzeba odparować z 500 g 10-procentowego roztworu soli, aby otrzymać roztwór 15-procentowy?

Dane:

mrI = 500 g

CpI = 10%

CpII = 15%

Woda odparowana. ...nie zmienia się. Roztwór I przed odparowaniem, roztwór II po odparowaniu. Masa odparowanej wody... Masa substancji nie zmieni się. Masa roztworu zmniejszy się o masę odparowanej wody. Masa odparowanej wody... Aby obliczyć masę roztworu II po odparowaniu wody, należy znać masę rozpuszczonej substancji oraz stężenie procentowe. ...obliczymy z zależności. W miejsce liter wstawiamy znane liczby. Masa rozpuszczonej substancji nie zmieni się po odparowaniu wody. Masa odparowanej wody...

Odp.: Trzeba odparować 167 g wody.

Zadanie 6

Ile gramów kwasu siarkowego znajduje się w 200 cm3 roztworu o stężeniu 50%? Gęstość tego roztworu wynosi 1,5 g/cm3.

Zależność między masą, objętością i gęstością substancji opisuje wzór:

Gęstość substancji, masa substancji, objętość substancji.

Jeżeli zależność dotyczy całego roztworu, to przyjmuje się oznaczenia:

Gęstość roztworu, masa roztworu, objętość roztworu.

Jeżeli zależność dotyczy rozpuszczalnika, to przyjmuje się oznaczenia:

Gęstość rozpuszczalnika, masa rozpuszczalnika, objętość rozpuszczalnika.

Dane:

Aby obliczyć masę rozpuszczonego kwasu ms należy najpierw obliczyć masę roztworu mr. Mnożymy obie strony równania przez Vr.

Odp.: W tym roztworze znajduje się 150 g kwasu siarkowego.

Zadanie 7

Oblicz masę spirytusu salicylowego, czyli 2% roztworu kwasu salicylowego w alkoholu, do którego otrzymania zużyto 124 cm3 alkoholu o gęstości 0,8g/cm3.

Dane:

Cp = 2%

Vw = 124 cm3

dw = 0,8 g/cm3

Rozpuszczalnik - alkohol, substancja rozpuszczana - kwas salicylowy. Roztwór. Nie znamy ms i mw, ale mw możemy obliczyć z zależności... Mnożymy obie strony równania przez Vw. Obliczoną wartość mw wstawiamy do zależności. Przenosimy wyrażenia z niewiadomą ms na jedną stronę równania. Wyciągamy wspólny czynnik ms przed nawias. Dzielimy obie strony równania przez 98%. Masa spirytusu salicylowego = masa kwasu salicylowego + masa alkoholu.

Odp.: Otrzymano 101,2 g spirytusu salicylowego.

Zadanie 8

Ilu procentowy roztwór otrzymano, jeżeli zmieszano ze sobą 20 g 5-procentowego roztworu i 10 g 15-procentowego roztworu pewnej substancji?

I roztwór, II roztwór, III roztwór. Aby obliczyć CpIII należy najpierw obliczyć msIII. Układamy proporcję dla drugiego roztworu, aby obliczyć msII. Układamy proporcję dla obliczenia stężenia procentowego końcowego roztworu.

Odp.: Po zmieszaniu otrzymano roztwór 8,3 procentowy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Proces krystalizacji

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory wodne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory wodne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory wodne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory wodne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory wodne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.