Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dysocjacja elektrolityczna soli

Dysocjacja elektrolityczna soli

Niektóre sole rozpuszczają się w wodzie i ich roztwory przewodzą prąd elektryczny. Na skutek oddziaływania między cząsteczkami wody i soli powstają jony, które mają swobodę ruchu i są nośnikami ładunków.

Jony obdarzone są ładunkiem. Kationy maja ładunek dodatni, aniony ujemny.

Sole rozpuszczalne w wodzie ulegają dysocjacji jonowej, czyli rozpadowi na jony pod wpływem cząsteczek wody.

Dysocjację jonową nazywamy inaczej dysocjacją elektrolityczną.

Jonami dodatnimi są kationy metalu. Jonami ujemnymi są aniony reszty kwasowej.

Gdy z cząsteczki kwasu zabierzemy wodór, powstaje reszta kwasowa.

Dysocjacja elektrolityczna soli.

Wzór ogólny reakcji dysocjacji elektrolitycznej soli

Me - symbol metalu

R - reszta kwasowa

n - wartościowość metalu = ilość reszt kwasowych lub ich wielokrotność

m - wartościowość reszty kwasowej = ilość atomów metalu lub ich wielokrotność = ilość atomów wodoru w kwasie

Kationów metalu powstaje tyle, ile wynosi liczba napisana za symbolem metalu.

Kationy metalu mają tyle ładunków dodatnich (plusów), ile wynosi wartościowość metalu (wartościowość metalu = ilość reszt kwasowych lub ich wielokrotność).

Anionów reszt kwasowych jest tyle, ile wynosi liczba stojąca za nawiasem, w którym jest zapisana reszta kwasowa we wzorze soli. Jeżeli nie ma nawiasu, to znaczy, że jest jedna reszta kwasowa, czyli powstanie jeden anion.

Anion reszty kwasowej ma tyle ładunków ujemnych (minusów), ile wynosi wartościowość reszty kwasowej (wartościowość reszty kwasowej = ilość atomów metalu lub ich wielokrotność = ilość atomów wodoru w kwasie).

Sole, które nie rozpuszczają się w wodzie, nie ulegają reakcji dysocjacji elektrolitycznej. Czy dana sól się rozpuszcza, możesz sprawdzić w tablicy rozpuszczalności.

Przykłady reakcji dysocjacji jonowej soli:

Dysocjacja elektrolityczna soli.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dysocjacja elektrolityczna soli

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.