Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Elektroliza soli

Elektroliza soli

Wodne roztwory soli są elektrolitami, czyli przewodzą prąd elektryczny. W tych roztworach znajdują się jony dodatnie i ujemne powstałe w wyniku dysocjacji elektrolitycznej soli. Jeżeli w takim roztworze umieścimy dwie elektrody podłączone do źródła prądu stałego, to jony będą się przemieszczały w kierunku elektrody o przeciwnym ładunku do ładunku jonu.

Katoda to elektroda ujemna, anoda to elektroda dodatnia.

Reakcje zachodzące na elektrodach w czasie przepływu prądu elektrycznego przez elektrolit nazywamy elektrolizą.

Katoda, anoda.

W naczyniu znajduje się CuCl2 (chlorek miedzi (II)), który pod wpływem wody ulega dysocjacji, czyli rozpadowi na jony.

Elektroliza soli.

Jony to cząstki obdarzone ładunkiem dodatnim lub ujemnym.

W roztworze zanurzamy dwie elektrody połączone ze źródłem prądu.

Jony dodatnie Cu2+ (kationy) przesuwają się w kierunku katody, czyli elektrody ujemnej.

Ładunki przeciwne przyciągają się.

Kationy Cu2+ przyjmują od elektrody ujemnej elektrony i ładunek ich się zobojętnia.

Elektroliza soli.

Jony ujemne Cl- (aniony) przesuwają się w kierunku elektrody dodatniej, czyli anody. Oddadzą anodzie swoje elektrony i ich ładunek się zobojętni.

Elektroliza soli.

Chlor występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek, czyli dwóch atomów połączonych razem, dlatego piszemy Cl2

Po kilku minutach przy anodzie będzie wydzielał się gazowy chlor, a katoda pokrywa się warstewką czystej miedzi.

Elektroliza znalazła zastosowanie do:

- pokrywania powierzchni cieniutką warstewką metalu, np. klamki są chromowane,

- otrzymywania czystych metali,

- otrzymywania czystych gazów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Elektroliza soli

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.