Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozpuszczalność soli w wodzie

Rozpuszczalność soli w wodzie

Rozpuszczalność jest cechą charakterystyczną każdej substancji. Rozpuszczalność większości soli wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Zbadano, jak rozpuszczają się sole i wyniki zebrano w tabeli, którą nazywamy tablicą rozpuszczalności. W tablicy tej ujęto również wodorotlenki. W pierwszym poziomym rzędzie podano kationy, zaś w pierwszej pionowej kolumnie aniony. Litery zapisane w polu przecięcia kolumn z rzędami podają nam informacje o rozpuszczalności soli składającej się z danego kationu i anionu.

Tablica rozpuszczalności niektórych soli i wodorotlenków.

NH+4 Na+ K+ Ag+ Mg2+ Ca2+ Zn2+ Cu2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Al3+
OH- R R R N S S N N N N N N
Cl- R R R N R R R R R R R R
NO-3 R R R R R R R R R R R R
S2- R R R N S S N N N N N N
CO2-3 R R R N N N N N N N N N
SO2-4 R R R S R S R R R R R R
PO3-4 R R R N N N N N N N N N

R - związek rozpuszczalny

N - związek nierozpuszczalny

S - związek słabo rozpuszczalny

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rozpuszczalność soli w wodzie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.