Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Elektroujemność pierwiastka

Elektroujemność pierwiastka

ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKA to zdolność atomu do przyciągania elektronów.

Pierwiastki możemy podzielić na elektrododatnie i elektroujemne. Pierwiastki elektrododatnie mają tendencję do oddawania elektronów, pierwiastki elektroujemne do ich przyjmowania.

Liczbowe wartości określające elektroujemność pierwiastków znajdują się często w Układzie Okresowym lub są zebrane w Tablicy Elektroujemności Paulinga.

Elektroujemność pierwiastków w poszczególnych grupach maleje wraz ze wzrostem liczby masowej, natomiast w okresach rośnie od lewej do prawej strony. Stąd największą elektroujemność mają pierwiastki położone w prawym górnym rogu Układu Okresowego (mała ilość powłok elektronowych w atomach, a więc silne przyciąganie przez jądro atomowe, chęć uzupełnienia niewielkiej ilości elektronów brakujących do uzyskania oktetu elektronowego), a spośród nich fluor (E = 4,0). Pierwiastki o najmniejszej elektroujemności znajdują się w lewym dolnym rogu Układu Okresowego (cez, frans). Wynika ona z większej liczby powłok, co powoduje słabsze przyciąganie elektronów przez jądro oraz dużej „chęci” do pozbycia się jednego elektronu walencyjnego w celu uzyskania trwałej konfiguracji gazu szlachetnego.

Nie podaje się elektroujemności gazów szlachetnych (helowców) ze względu na stabilną strukturę elektronową.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Chemia
  • Wiązania chemiczne
  • Liceum
  • Chemia
  • Wiązania chemiczne
  • Liceum
  • Chemia
  • Wiązania chemiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.