Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe

WIĄZANIE WODOROWE - słabe oddziaływanie elektrostatyczne między atomem wodoru, na którym znajduje się ładunek dodatni a wolną parą elektronową atomu pierwiastka o dużej elektroujemności, np. tlenu, fluoru, azotu. Wiązanie wodorowe rysujemy linią przerywaną, odległość między atomami jest z reguły dłuższa niż w przypadku wiązania kowalencyjnego.

Wiązania wodorowe występują m.in. w wodzie, amoniaku, fluorowodorze oraz związkach organicznych: alkoholach, aminokwasach, kwasach nukleinowych, białkach. Prowadzi do asocjacji (łączenia się cząsteczek w większe zespoły) powodując znaczną zmianę właściwości fizycznych takich jak rozpuszczalność, gęstość, temperatura wrzenia i topnienia.

Wiązania wodorowe między cząsteczkami wody. Asocjacja cząsteczek wody.

Wiązanie metaliczne - to wiązanie utworzone pomiędzy rdzeniami atomowymi a chmurą wolnych elektronów walencyjnych stanowiących tak zwany „gaz elektronowy” poruszający się w miarę swobodnie w obrębie sieci krystalicznej. Wiązanie występuje w metalach w fazie stałej i wodorkach metali 3-12 grupy układu okresowego pierwiastków.

Sieci krystaliczne - ogólna charakterystyka

Typ Jednostka strukturalna Wiązanie Właściwości Przykłady
jonowy kationy i aniony elektrostatyczne niekierunkowe twarde, kruche, wysoka temperatura topnienia, izolatory, stopione przewodzą halogenki alkaliczne: NaCl, CsCl, KBr itd.
kowalencyjny atomy kowalencyjne bardzo twarde, wysoka temperatura topnienia, izolatory diament, krzem, cyna-alfa
molekularny cząsteczki kowalencyjne wewnątrz cząsteczek, wodorowe i Van der Waalsa pomiędzy nimi miękkie, niska temp. topnienia, duży współczynnik rozszerzalności term. związki organiczne, lód
metaliczny atomy metalu metaliczne, model pasmowy czyste - miękkie, wytrzymałość zależy od defektów, zmienna temp. topnienia, przewodniki glin, sód, żelazo

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.