Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe

WIĄZANIE WODOROWE - słabe oddziaływanie elektrostatyczne między atomem wodoru, na którym znajduje się ładunek dodatni a wolną parą elektronową atomu pierwiastka o dużej elektroujemności, np. tlenu, fluoru, azotu. Wiązanie wodorowe rysujemy linią przerywaną, odległość między atomami jest z reguły dłuższa niż w przypadku wiązania kowalencyjnego.

Wiązania wodorowe występują m.in. w wodzie, amoniaku, fluorowodorze oraz związkach organicznych: alkoholach, aminokwasach, kwasach nukleinowych, białkach. Prowadzi do asocjacji (łączenia się cząsteczek w większe zespoły) powodując znaczną zmianę właściwości fizycznych takich jak rozpuszczalność, gęstość, temperatura wrzenia i topnienia.

Wiązania wodorowe między cząsteczkami wody. Asocjacja cząsteczek wody.

Wiązanie metaliczne - to wiązanie utworzone pomiędzy rdzeniami atomowymi a chmurą wolnych elektronów walencyjnych stanowiących tak zwany „gaz elektronowy” poruszający się w miarę swobodnie w obrębie sieci krystalicznej. Wiązanie występuje w metalach w fazie stałej i wodorkach metali 3-12 grupy układu okresowego pierwiastków.

Sieci krystaliczne - ogólna charakterystyka

Typ Jednostka strukturalna Wiązanie Właściwości Przykłady
jonowy kationy i aniony elektrostatyczne niekierunkowe twarde, kruche, wysoka temperatura topnienia, izolatory, stopione przewodzą halogenki alkaliczne: NaCl, CsCl, KBr itd.
kowalencyjny atomy kowalencyjne bardzo twarde, wysoka temperatura topnienia, izolatory diament, krzem, cyna-alfa
molekularny cząsteczki kowalencyjne wewnątrz cząsteczek, wodorowe i Van der Waalsa pomiędzy nimi miękkie, niska temp. topnienia, duży współczynnik rozszerzalności term. związki organiczne, lód
metaliczny atomy metalu metaliczne, model pasmowy czyste - miękkie, wytrzymałość zależy od defektów, zmienna temp. topnienia, przewodniki glin, sód, żelazo

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.