Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozwój poglądów na budowę materii

Rozwój poglądów na budowę materii

- Arystoteles uważał, że materia jest ciągła i jednolita, rozwinął teorię czterech żywiołów, wg której stanowią ją cztery żywioły: powietrze, ogień, ziemia i woda.

- Według Demokryta materia zbudowana jest z niepodzielnych cząstek, które nazwał atomami (gr. atomos - niepodzielny).

- Teoria atomistyczna Daltona zakładała niepodzielność atomów, z których zbudowana jest materia. Atomy danego pierwiastka są takie same, atomy różnych pierwiastków różnią się masą, rozmiarami i właściwościami. Reakcja chemiczna polega na łączeniu się, rozdzielaniu lub wymianie atomów.

- John Thomson w 1897 roku odkrył istnienie ujemnie naładowanych cząstek mniejszych od atomu, które nazwano elektronami. Stworzył on model atomu, w którym ładunki ujemne (elektrony) rozmieszczone były wewnątrz materialnej kulki o ładunku dodatnim. W 1912 roku Robert Millikan wyznaczył ładunek i masę elektronu.

- Odkrycie przez Antoine’a Henriego Becquerela oraz Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie, że atomy niektórych pierwiastków ulegają samorzutnemu rozpadowi, emitując różne rodzaje promieniowania, dowiodło jednoznacznie, że atom ma złożoną budowę i jest podzielny.

- Planetarny model budowy atomu Ernesta Rutherforda - wokół bardzo małego jądra o ładunku dodatnim skupiającego prawie całą masę, po orbitach porusza się ściśle określona liczba elektronów (jak planety wokół Słońca).

- Model atomu Bohra - elektron krąży wokół jądra po torze zamkniętym o ściśle określonej energii, tzw. orbicie stacjonarnej. Stan podstawowy to stan o najniższej możliwej wartości energii elektronów w atomie, a każdy stan o wyższej energii elektronów to stan wzbudzony atomu. Model ten poprawnie tłumaczył jedynie budowę atomu wodoru, był niewystarczający dla atomów bardziej złożonych pierwiastków.

- Teoria mechaniki kwantowej - u jej podstaw leży stwierdzenie Maxa Plancka, że światło jest wysyłane i pochłaniane porcjami, tzw. kwantami (a nie w sposób ciągły) oraz dualizm korpuskularno-falowy: elektrony mają podwójną (dualistyczną) naturę, zachowują się zarówno jak cząstka (korpuskuła), jak i fala (badania Louisa de Broglie’a).

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Chemia
  • Budowa atomu
  • Liceum
  • Chemia
  • Budowa atomu
  • Liceum
  • Chemia
  • Budowa atomu

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.