Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Grupa i jej przywódca

Grupa i jej przywódca

Człowiek żyje w otoczeniu innych ludzi. Ci, których łączy jakaś cecha (np. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania), to zbiorowość (np. kobiety, mężczyźni, dzieci, dorośli, mieszkańcy wsi, mieszkańcy miast). Ci, których łączy jakaś więź i poczucie odrębności w stosunku do innych, to grupa - taką grupą jest np. rodzina, klasa szkolna, grupa rówieśników, koło zainteresowań. Członkowie jakiejś grupy należą też do innych grup (np. każdy należy do rodziny i pełni w niej jakąś rolę, inną rolę pełni w szkole lub miejscu pracy itd.). Do jednych grup należymy z wyboru, do innych nie. Grupa ma bardzo duży wpływ na człowieka - kształtuje jego charakter, sposób zachowania, postawę wobec najważniejszych problemów. Wobec grup ich członkowie mają pewne obowiązki (jako członek rodziny, jako uczeń, jako kolega, jako Polak itd.).

Szczególną rolę w grupie odgrywa jej przywódca (lider) - osoba, która przewodzi w działaniach grupy. Przywódca powinien tak kierować wszystkimi członkami grupy, aby odnieśli sukces. Musi być autorytetem w sprawach dotyczących grupy, wymagać przestrzegania zasad w niej obowiązujących. Musi być osobą godną zaufania, lojalną, rzetelną w stosunkach z innymi ludźmi.

W historii Polski było wiele wyróżniających się postaci. Do wybitnych przywódców można zaliczyć np. Bolesława Chrobrego (syna Mieszka I, pierwszego króla Polski, który dokonał utrwalenia państwa polskiego i rozszerzenia jego granic) i Jana Zamojskiego (żyjącego w XVI w. polityka, dyplomaty i wodza; kanclerza wielkiego koronnego i hetmana wielkiego koronnego, autora słów „Takie Rzeczpospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”).

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.